Uždaryti
2021-08-01 10:22:44
2021-07-22 00:00:00

Nuo liepos 26 d. iki rugpjūčio d. VU TSPMI pastate vyks remonto darbai. Instituto administracija dirbs nuotoliniu būdu. Kilus klausimams kreipkitės el. paštu.

Viešosios politikos analizė

Pirmieji metai
1 semestras
Lyginamasis viešasis administravimas
7.5 ECTS

Šio kurso tikslas - gilinti studentų žinias viešojo administravimo teorijose ir metoduose, gerinti pagrindinių lyginamojo viešojo administravimo sąvokų supratimą, o taip pat suteikti studentams žinių ir gebėjimų analizuojant skirtingus viešosios politikos modelius ir aiškinant viešojo administravimo reformas Lietuvoje ir užsienyje.

Priežastinių ryšių analizė I
7.5 ECTS

Pagrindinis kurso tikslas – ugdyti studentų žinias bei gebėjimus atlikti socialinių mokslų tyrimus, nuosekliai taikant atitinkamus metodus. Tikimasi, kad kursą sėkmingai baigę studentai gebės: savarankiškai parengti tyrimo planą ir jį įgyvendinti; pasirinkti tinkamus priežastingumo vertinimo metodus ir juos korektiškai taikyti.

Koliokviumas
5 ECTS

Šio kurso tikslas yra užtikrinti tikslingą akademinį tyrimą ruošiantis magistrantūros darbo rašymui, o taip pat suteikti studentams konsultacijas tiek metodologiniais klausimais, tiek vystant idėjas magistriniam darbui.

Pasirenkamasis dalykas
5 ECTS

Studentai gali rinktis pasirenkamuosius dalykus iš bendrojo pasirenkamųjų dalykų sąrašo

Pasirenkamasis dalykas
5 ECTS

Studentai gali rinktis pasirenkamuosius dalykus iš bendrojo pasirenkamųjų dalykų sąrašo.

2 semestras
Viešoji politika ir politikos analizė
5 ECTS

Šio kurso tikslas - gilinti studentų žinias apie viešosios politikos analizę ir pagrindines idėjas, kurios aiškina ją, taip pat skirtingų viešosios politikos prieigų supratimą, tobulinti jų teorinius ir empirinius įvairių viešosios politikos analizės modelių įgūdžius bei jų kritinį įvertinimą.

ES viešoji politika
10 ECTS

Šio kurso tikslas - gilinti studentų žinias Europos Sąjungos viešosios politikos srityje, institucinėje sąrangoje, pagrindiniuose veikėjuose ir viešosios politikos srityse, taip pat gilinti suvokimą kaip galima skirtingais būdais ir metodais interpretuoti ir paaiškinti viešosios politikos formavimą, tobulinti jų teorines ir empirines žinias kritiškai įvertinant Europos Sąjungos viešosios politikos procesus.

Priežastinių ryšių analizė II
5 ECTS

Kurso tikslas yra aptarti ir praktiškai išbandyti populiariausius kiekybinės analizės metodus. Pabaigę kursą: įgis bendrą suvokimą apie svarbiausius viešosios politikos analizėje taikomus kiekybinius metodus: kada jie naudojami, kokios jų prielaidos ir apribojimai; galės savarankiškai atlikti analizę naudodami statistines programas (R); galės interpretuoti ir kritiškai įvertinti analizės rezultatus.

Koliokviumas
5 ECTS

Šio kurso tikslas yra užtikrinti tikslingą akademinį tyrimą ruošiantis magistrantūros darbo rašymui, o taip pat suteikti studentams konsultacijas tiek metodologiniais klausimais, tiek vystant idėjas magistriniam darbui.

Pasirenkamasis dalykas

Studentai gali rinktis pasirenkamuosius dalykus iš bendrojo pasirenkamųjų dalykų sąrašo.

Antrieji metai
3 semestras
Gerovės valstybė
7.5 ECTS

Viešojo sektoriaus ekonomika
7.5 ECTS

Koliokviumas
5 ECTS

Šio kurso tikslas yra užtikrinti tikslingą akademinį tyrimą ruošiantis magistrantūros darbo rašymui, o taip pat suteikti studentams konsultacijas tiek metodologiniais klausimais, tiek vystant idėjas magistriniam darbui. Toliau tęsiamas pirmame semestre pradėtas kryptingas darbas ruošiantis magistrinio darbo rašymui.

Pasirenkamasis dalykas
5 ECTS

Studentai gali rinktis pasirenkamuosius dalykus iš bendrojo pasirenkamųjų dalykų sąrašo.

Pasirenkamasis dalykas
5 ECTS

Studentai gali rinktis pasirenkamuosius dalykus iš bendrojo pasirenkamųjų dalykų sąrašo.

4 semestras
Magistrinis darbas
25 ECTS

Ketvirtasis studijų semestras leidžia studentui susikoncentruoti į magistrinio darbo rašymą.

Koliokviumas
5 ECTS

Šio kurso tikslas yra užtikrinti tikslingą akademinį tyrimą ruošiantis magistrantūros darbo rašymui, o taip pat suteikti studentams konsultacijas tiek metodologiniais klausimais, tiek vystant idėjas magistriniam darbui.