Uždaryti
2021-08-02 21:42:53
2021-07-22 00:00:00

Nuo liepos 26 d. iki rugpjūčio d. VU TSPMI pastate vyks remonto darbai. Instituto administracija dirbs nuotoliniu būdu. Kilus klausimams kreipkitės el. paštu.

Dėstytojai Tyrėjai

Viktorija Rimaitė

Doktorantė, jaunesnioji asistentė
Specializacijos
Politinė teorija
Politika ir medijos
Papildoma informacija
v.rimaite@gmail.com

Baigė VU TSPMI bakalauro programą ir politikos ir medijų magistro studijas. 2013 metų pavasarį stažavosi Bolonijos universitete (Italija). 2018 ir 2019 metais stažavosi Centriniame Europos Universitete (CEU), Vengrijoje

Rengia daktaro disertaciją „Skulptūra Lietuvoje: Lietuvos tapatybės konstravimas“ (vadovas prof. dr. Alvydas Jokubaitis). Domisi, kaip per menines praktikas yra įgyjamas politinis žinojimas. Akademiniai interesai taip pat apima istorinę atmintį ir politinę komunikaciją.

 

 

Moksliniai interesai

Tapatybės studijos

Politikos ir meno santykis

Politika ir šiuolaikinės bei istorinės medijos

Diskurso analizė

Semiotika

Publikacijos

Viktorija Rimaitė, Political Monuments in Lithuania: Artistic Aesthetics and National Identity, Punctum International Journal of Semiotics, 2019 2(5), 72-90.

Viktorija Rimaitė, Paminklų ir politikos santykis Lietuvoje: paminklų tapsmas politinių diskusijų objektu, Politologija, 2019, 4 (96), 60-91.

Viktorija Rimaitė, Politinės implikacijos Lietuvos konceptualiajame mene, Politologija, 2016, 1 (81), 3-35.

Viktorija Rimaitė, Valstybinis kūrybiškumas ar kūrybiška valstybė, Darbai ir dienos, 2016, 66 (14), 255-259.

Dėstytojai Tyrėjai