Uždaryti
2021-10-27 03:45:34
2021-09-09 00:00:00

Naujuosius mokslo metus pasitinkame su atnaujintais rašto darbų metodiniais nurodymais. Juos galite rasti čia!

Dėstytojai Tyrėjai

Rasa Bortkevičiūtė

Doktorantė, jaunesnioji mokslo darbuotoja

 ORCID iD    LinkedIn   ResearchGate

Rasa Bortkevičiūtė 2017 m. baigė politikos mokslų bakalauro studijas VU TSPMI, 2019 m. įgijo viešosios politikos analizės Magna Cum Laude diplomą. Studijų laikotarpiu pagal mainų programą buvo išvykusi į Bremeno (Vokietija) ir Utrechto (Nyderlandai) universitetus, 2021 m. stažavosi Utrechto Universitete (Nyderlandai).

Nuo 2019 m. studijuoja doktorantūroje, rengia disertaciją tema „Įrodymais grįstas valdymas Lietuvoje: suinteresuotųjų šalių įsitraukimo į viešosios politikos sprendimų priėmimą galimybės“ (vadovas prof. dr. Vitalis Nakrošis).

R. Bortkevičiūtė taip pat domisi kultūros politikos, muziejų valdymo tematikomis. Jos komentarus ir straipsnius šia tema galima rasti čia.

Moksliniai projektai

Gerovės valstybės institucijų atsparumas Lietuvoje: reikšmingų įvykių įtaka prisitaikymui prie sisteminių grėsmių 2004–2020 m. (2021-2022 m.), projekto tyrėja. Projektą finansavo Lietuvos mokslo taryba, projekto vadovas – prof. dr. V. Nakrošis.

Lietuvos ir kitų ES šalių narių atsakas į COVID-19 pandemiją: poveikis viešajai politikai ir ekstremalios situacijos valdymas (COPOVAL) (2020 m.), projekto tyrėja. Projektą finansavo Lietuvos mokslo taryba, projekto vadovas – prof. dr. V. Nakrošis.

Saulėlydžio komisijų rekomendacijų poveikis Lietuvos viešojo valdymo politikai 1999-2016 m. (2017-2018 m.), projekto tyrėja. Projektą finansavo Lietuvos mokslo taryba, projekto vadovas – prof. dr. V. Nakrošis.

Moksliniai interesai

Bendradarbiaujamoji valdysena

Bendradarbiaujamasis krizių valdymas

Dalyvavimas viešajame valdyme

Įrodymais grįstas valdymas

Atsparumas

Kultūros politika ir muziejų valdymas

Publikacijos

Bortkevičiūtė, R., Kalkytė, P., Kuokštis, V., Nakrošis, V., Patkauskaitė-Tiuchtienė, I., Vilpišauskas, R. (2021) Nuo greitų pergalių prie skaudžių pralaimėjimų: Lietuvos viešosios politikos atsakas į COVID-19 pandemiją ir šios krizės valdymas 2020 m. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. Nemokama el. publikacija prieinama čia: https://www.knygynas.vu.lt/nuo-greitu-pergaliu-prie-skaudziu-pralaimejimu-lietuvos-viesosios-politikos

Bortkevičiūtė, R., Nakrošis, V. (2018). Ar įvyko biurokratijos saulėlydis Lietuvoje? Saulėlydžio komisijų teiktų rekomendacijų poveikis viešojo valdymo politikai 1999–2016 metais. Politologija, 92(4).

Bortkevičiūtė, R. (2017). Lietuvos muziejų valdymas: kelias šiuolaikinio muziejaus link. Politologija, 88(4). https://doi.org/10.15388/Polit.2017.4.11152

Dėstytojai Tyrėjai