Uždaryti
2021-04-13 07:49:07
2021-01-15 00:00:00

VU TSPMI tarybos sprendimu visas studijų procesas 2020-2021 mokslo metų pavasario semestrą vyks virtualiai. Semestro tvakaraščius galite rasti čia!

Dėstytojai Tyrėjai

Rasa Bortkevičiūtė

Doktorantė, jaunesnioji mokslo darbuotoja

 ORCID iD    LinkedIn   ResearchGate

Rasa Bortkevičiūtė 2017 m. baigė politikos mokslų bakalauro studijas VU TSPMI, 2019 m. įgijo viešosios politikos analizės Magna Cum Laude diplomą. Studijų laikotarpiu pagal mainų programą buvo išvykusi į Bremeno (Vokietija) ir Utrechto (Nyderlandai) universitetus, 2021 m. stažavosi Utrechto Universitete (Nyderlandai).

Nuo 2019 m. studijuoja doktorantūroje, rengia disertaciją tema „Įrodymais grįstas valdymas Lietuvoje: suinteresuotųjų šalių įsitraukimo į viešosios politikos sprendimų priėmimą galimybės“ (vadovas prof. dr. Vitalis Nakrošis).

R. Bortkevičiūtė taip pat domisi kultūros politikos, muziejų valdymo tematikomis. Jos komentarus ir straipsnius šia tema galima rasti čia.

Moksliniai projektai

Gerovės valstybės institucijų atsparumas Lietuvoje: reikšmingų įvykių įtaka prisitaikymui prie sisteminių grėsmių 2004–2020 m. (2021-2022 m.), projekto tyrėja. Projektą finansavo Lietuvos mokslo taryba, projekto vadovas – prof. dr. V. Nakrošis.

Lietuvos ir kitų ES šalių narių atsakas į COVID-19 pandemiją: poveikis viešajai politikai ir ekstremalios situacijos valdymas (COPOVAL) (2020 m.), projekto tyrėja. Projektą finansavo Lietuvos mokslo taryba, projekto vadovas – prof. dr. V. Nakrošis.

Saulėlydžio komisijų rekomendacijų poveikis Lietuvos viešojo valdymo politikai 1999-2016 m. (2017-2018 m.), projekto tyrėja. Projektą finansavo Lietuvos mokslo taryba, projekto vadovas – prof. dr. V. Nakrošis.

Moksliniai interesai

Įrodymais grįstas valdymas

Bendradarbiaujamoji valdysena

Bendradarbiaujamasis krizių valdymas

Dalyvavimas viešajame valdyme

Atsparumas

Kultūros politika ir muziejų valdymas

Publikacijos

Bortkevičiūtė, R., Nakrošis, V. (2018). Ar įvyko biurokratijos saulėlydis Lietuvoje? Saulėlydžio komisijų teiktų rekomendacijų poveikis viešojo valdymo politikai 1999–2016 metais. Politologija, 92(4).

Bortkevičiūtė, R. (2017). Lietuvos muziejų valdymas: kelias šiuolaikinio muziejaus link. Politologija, 88(4). https://doi.org/10.15388/Polit.2017.4.11152

Dėstytojai Tyrėjai