2022-05-18 23:05:30
2022-03-21 22:00:00

Prenumeruok VU TSPMI naujienlaiškį būsimiems(-oms) studentams(-ėms) – čia!

2022-05-18 23:05:30
2022-05-16 21:00:00

Paskelbti pavasario semestro egzaminų tvarkaraščiai. Juos rasite čia.

Projekto aprašymas

Pagrindinis projekto tikslas – tobulinti studentų mokslines kompetencijas, atliekant tyrimą, nagrinėjantį vieno iš Lietuvoje veikusių patariamųjų darinių, Saulėlydžio komisijos veiklą, lyginant penkių komisijų susikūrimo aplinkybes, veiklos ypatumus, jų darbų nutraukimą ir atskleidžiant komisijos rekomendacijų poveikį viešojo valdymo politikai 1999-2016 m. Atsižvelgiant į tai, jog Saulėlydžio komisijų veikla buvo menkai nagrinėta akademinėje literatūroje, tyrimas užtikrintų mokslinį naujumą viešojo valdymo ir viešosios politikos srityse. Projekto metu Saulėlydžio komisijų veikla būtų nagrinėjama iš Lietuvos akademinėje bendruomenėje dar netaikytos perspektyvos, vertinant šiuos darinius ne kaip pusiau savarankiškus, o veikiančius bendroje politinėje sistemoje, nuolat sąveikaujančius su viešojo valdymo politikos posistemiu ir veikiamus esamos politinės situacijos. Šios žinios – itin svarbios Lietuvos kontekste, siekiant nurodyti, kokios sąlygos reikalingos patariamųjų struktūrų rekomendacijų įgyvendinimui Vyriausybės ir atskirų ministerijų lygmeniu. Tyrimo rezultatai svarbūs ir tarptautiniu mastu, kaip atveriantys lyginamosios analizės galimybes ir atskleidžiantys galimus veiksnius ar jų kombinacijas, nulemiančias patariamųjų struktūrų veiklos rezultatyvumą. Atlikus tyrimo mokslinę dalį, bus užtikrinta jo rezultatų sklaida suinteresuotosioms šalims: rengiamas mokslinio straipsnio projektas, pristatymas mokslinės konferencijos metu, ruošiamas trumpas komentaras su aktualiausia informacija sprendimų priėmėjams, ekspertams, valstybės tarnautojams, ruošiamas plačiajai visuomenei patrauklus straipsnis. Projekto metu pasiekti rezultatai bus neabejotinai naudingi tiek akademiniu, tiek praktiniu lygmeniu – atskleisdama naujas žinias apie patariamųjų struktūrų rezultatyvumą, ši medžiaga bus naudinga viešojo valdymo tobulinimui, o drauge ir viso viešojo sektoriaus modernizavimo procesams.