Uždaryti
2020-11-24 23:30:56
2020-11-10 00:00:00

Visuotinio karantino metu VU TSPMI administracija atsižvelgiant į esančias rekomendacijas dirba nuotoliniu būdu. Su administracija galite susisiekti šiais numeriais: studijų klausimais kreiptis tel.: 8 (5) 251 4135, kitais klausimais tel.: 8 (5) 251 4130. Jei jums reikalinga gyva konsultacija, kviečiame iš anksto susiderinti susitikimą susiderinti el. paštu.

2020-11-24 23:30:56
2020-11-11 00:00:00

Nuo lapkričio 11 d.  biblioteka paslaugas teikia nuotoliniu būdu. Daugiau informacijos rasite čia

 

Ghoro provincijos savivaldos institucijų administracinių gebėjimų stiprinimo ir gero valdymo projektas

Projekto trukmė
2006 m.
Dalyviai
Doc. dr. Egdūnas Račius

Projekto aprašymas

Projekto tikslai: Įvadinio mokymo programa siekiama suteikti bazines teorines ir praktines žinias apie politinių procesų funkcionavimo principus, viešosios politikos sprendimų priėmimo ir įgyvendinimo principus bei eigą, viešojo administravimo modelius ir sampratą; be to, supažindinti su tarptautinio bendradarbiavimo pagrindais, valstybės užsienio, vidaus, ekonomine politika.
Šios mokymo programos tikslas – suteikti klausytojams žinių ir įgūdžių kasdieniniam darbui: supažindinti su finansų valdymu organizacijoje, žmogiškųjų išteklių valdymu, suteikti dalykinio bendravimo, darbo komandoje, derybų įgūdžių; suteikti žinių apie informacijos technologijų naudojimą viešajame administravime, informacijos organizavimą ir valdymą, raštvedybą. Bendrai, projekto tikslas – sustiprinti Goro provincijos pareigūnų gebėjimus ir tokiu būdu padėti parengti Goro provincijos vystymo plano apmatus.
VU TSPMI ekspertai dalyvavo Multikultūrinių ryšių centro vykdomame projekte rengiant Ghoro provincijos savivaldos institucijų administracinių gebėjimų stiprinimo ir gero valdymo galimybių studiją. Studija parengta remiantis Lietuvos ekspertų vizito Afganistane duomenimis.

Dalyvaujančios institucijos

Multikultūrinių ryšių centras, VU TSPMI