2022-06-27 03:07:46
2022-05-31 21:00:00

Vilniaus universitete vyksta pirmasis priėmimo į magistrantūros studijų programas etapas, kuris tęsis iki birželio 29 d. Pildykite prašymą čia

Ghoro provincijos savivaldos institucijų administracinių gebėjimų stiprinimo ir gero valdymo projektas

Projekto trukmė
2006 m.
Dalyviai
Doc. dr. Egdūnas Račius

Projekto aprašymas

Projekto tikslai: Įvadinio mokymo programa siekiama suteikti bazines teorines ir praktines žinias apie politinių procesų funkcionavimo principus, viešosios politikos sprendimų priėmimo ir įgyvendinimo principus bei eigą, viešojo administravimo modelius ir sampratą; be to, supažindinti su tarptautinio bendradarbiavimo pagrindais, valstybės užsienio, vidaus, ekonomine politika.
Šios mokymo programos tikslas – suteikti klausytojams žinių ir įgūdžių kasdieniniam darbui: supažindinti su finansų valdymu organizacijoje, žmogiškųjų išteklių valdymu, suteikti dalykinio bendravimo, darbo komandoje, derybų įgūdžių; suteikti žinių apie informacijos technologijų naudojimą viešajame administravime, informacijos organizavimą ir valdymą, raštvedybą. Bendrai, projekto tikslas – sustiprinti Goro provincijos pareigūnų gebėjimus ir tokiu būdu padėti parengti Goro provincijos vystymo plano apmatus.
VU TSPMI ekspertai dalyvavo Multikultūrinių ryšių centro vykdomame projekte rengiant Ghoro provincijos savivaldos institucijų administracinių gebėjimų stiprinimo ir gero valdymo galimybių studiją. Studija parengta remiantis Lietuvos ekspertų vizito Afganistane duomenimis.

Dalyvaujančios institucijos

Multikultūrinių ryšių centras, VU TSPMI