2022-06-28 09:09:41
2022-06-26 21:00:00

Būsimi studentai, kviečiame užduoti jums rūpimus klausimus ir rinktis #pirmunumeriuVU. Priėmimo vadovas Artūras Šaltis padės rasti atsakymus. Registruokis čia!

2022-06-28 09:09:41
2022-05-31 21:00:00

Vilniaus universitete vyksta pirmasis priėmimo į magistrantūros studijų programas etapas, kuris tęsis iki birželio 29 d. Pildykite prašymą čia

Projekto aprašymas

Projektas yra skirtas ištirti, kokį poveikį asmens politiniams įsitikinimams ir Europos identiteto suvokimui turi dalyvavimas Europos Sąjungos inicijuotoje mobilumo programoje ERASMUS, kurios vienas iš tikslų yra jaunimo dalyvavimo Europinėje demokratijoje skatinimas. Tyrime keliami klausimai, ar dalinės studijos ES aukštosiose mokyklose skatina asmens politinių įsitikinimų radikalizaciją, t.y. drastišką judėjimą link vadinamųjų radikalios kairės ar radikalios dešinės; galbūt vyksta atvirkštinis procesas - asmuo tampa nuosaikenis, pastebimas judėjimas link vadinamojo „politinio centro". Projekto tyrime taip pat nagrinėjamas suvokimo apie Europos identitetą pokytis. Tyrime bus keliami klausimai apie saviidentifikacija su skirtingo lygmens bendruomenėmis - nuo vietinės miesto ar gyvenvietės bendruomenės iki savęs suvokimo kaip pasaulio piliečio. Šis pokytis vertinamas keliant klausimus apie galimą tolimesnę Europos Sąjungos raidą ir integracinius procesus, bendrą ES įtaką valstybei, jos socialiniam, ekonominiam ir kultūriniam gyvenimui. Taip pat požiūris į kitų rasių, etninių grupių integraciją vietos visuomenėje. Tyrime taikoma kontrafaktinė analizė, siekiant išskirti mobilumo programos poveikį, naudojant apklausas ir pusiau struktūruotus interviu. Projekto tyrimo metu gauti rezultatai gali tapti nauju diskusijų lauku, kuriame keliami klausimai apie mobilumo programų poveikį ne tik socialinių rodiklių variacijoms, tačiau ir individo vertybiniam pasaulio suvokimui ir politinei saviidentifikacijai.