2022-05-29 03:00:37
2022-03-21 22:00:00

Prenumeruok VU TSPMI naujienlaiškį būsimiems(-oms) studentams(-ėms) – čia!

2022-05-29 03:00:37
2022-05-18 21:00:00

Paskelbtas VU TSPMI magistro ir politikos mokslų bakalauro baigiamųjų darbų gynimo tvarkaraštis.  Jį galite rasti čia.

2022-05-29 03:00:37
2022-05-16 21:00:00

Paskelbti pavasario semestro egzaminų tvarkaraščiai. Juos rasite čia.

Šiuolaikinės Rusijos tapatybės paieškos ir politinė praktika, 1990–2010 m.

Projekto aprašymas

Projekto tikslas yra išanalizuoti naujos Rusijos valstybės tapatybinių diskursų įvairovę ir konkurenciją 1990-2010 m. ir atskleisti, kaip šis nuolatinis konceptualizavimas reiškiasi per politines praktikas ir prisideda prie dabarties politikos formavimo. Siekiama atsisakyti vienpusiško Rusijos vaizdavimo (pvz., kaip „blogio imperijos“, „(post)totalitarinės valstybės“), norima parodyti, kaip Rusijos valstybės reprezentacijų kūrime dalyvauja skirtingi veikėja naudojantys skirtingus būdus ir priemones kuriant valstybės reprezentacijas, ir atskleisti naujai kuriamų ir modifikuojamų diskursų netolydumus, pertrūkiu ir įvairovę. Analizuojami valdžios (kuri nelaikoma vienalyte), ir specializuoti/ekspertiniai diskursai, su kuriais valdžia kuria tam tikrą santykį, arba kurie patyskooperuojasi su valdžia tam tikromis sąlygomis (žiniasklaida, istorikų bendruomenė, kinas, akademinis, teisinis diskursas). Taip siekiama parodyti, kaip analizuojami procesai kuria galimybes toliau formuoti valstybės tapatumą ir įgyvendinti politines praktikas.
Projekto metu bus atliktos penkių atvejų studijos:
a) posovietinio vizualumo tvarkų analizė per karo filmus kaip derybas dėl istorijos ir dabarties;
b) teisės valdžios santykio diskursyviniai pokyčiai (putiniškoji „įstatymo diktatūra“ vs medvedeviškoji „įstatymo valdžia“) ir jų projekcijos visuomenėje;
c) Rusijos dvišalių santykių su D.Britanija, Vokietija, Ukraina ir Lietuva kaip varijuojančių simbolinių tapatybių žaidimų analizė;
d) patrauklumo strategijų posovietinė erdvėje paieškų analizė;
e) geopolitinės tapatybės ir geopolitinio diskurso raidos analizė oficialiuose ir ekspertiniuose dokumentuose.
Projekto metu suformuluoti analizės instrumentai bei gauti rezultatai leis suvokti ir komentuoti dabartines aktualijas, atskleidžiant jų istorinį kontekstą diskursyvinę kilmę. Projekto rezultatai suteiks įrankių ir teorinį pagrindą diagnozuoti einamuosius procesus ir suvokti šiuolaikinės Rusijos politinę praktiką.