2022-06-27 03:27:07
2022-05-31 21:00:00

Vilniaus universitete vyksta pirmasis priėmimo į magistrantūros studijų programas etapas, kuris tęsis iki birželio 29 d. Pildykite prašymą čia

Studentų mokslinis tyrimas. Seimo pažadų DNR: ką ir kodėl žadėjo vienmandatininkai bei kaip jiems seksis juos įgyvendinti?

Projekto aprašymas

Projekto metu siekiama kelti tyrėjos kompetenciją (po)rinkiminių tyrimų srityje, sukuriant ir (ar) tobulinant įrankį vienmandatėse apygardose išrinktų Seimo narių duotų pažadų įgyvendinamumo potencialui įvertinti. Projekto metu bus vykdoma išrinktų Seimo vienmandatininkų įsipareigojimų kokybinė analizė bei statistinė kiekybinių duomenų analizė, pasitelkiant duomenų apdorojimo programą (SPSS, R studio ar kt.), formuluojamos išvados. Veiklomis siekiama tobulinti politinių pažadų analizės metodą, peržiūrėti turimus duomenis ir atlikti analizę, kuri prisidėtų prie ateities tyrimų (po)rinkiminių tyrimų ir viešosios politikos srityje, gilinant supratimą apie Lietuvos rinkimų sistemą, vienmandatininko vaidmenį joje.