2022-06-27 02:54:10
2022-05-31 21:00:00

Vilniaus universitete vyksta pirmasis priėmimo į magistrantūros studijų programas etapas, kuris tęsis iki birželio 29 d. Pildykite prašymą čia

Studentų mokslinis tyrimas. Kremliaus dezinformacijos poveikis Italijos saugumui

Projekto aprašymas

Projekto metu siekiama kelti studentės kompetenciją, savarankiškai atliekant mokslinį tyrimą. Projekto tikslas – išsiaiškinti Kremliaus dezinformacijos poveikį Italijos saugumui, sukurti naujų žinių apie realų Kremliaus hibridinių atakų mastą Italijoje bei įvertinti šalies saugumo strategijos imunitetą falsifikuotiems Rusijos naratyvams. Vis stiprėjant Lietuvos ir Italijos bendradarbiavimui saugumo srityje, ši tema įgauna išskirtinį aktualumą tiek Lietuvos, tiek viso Baltijos regiono kontekste. Remiantis Baltijos šalių praktika tyrimo lauke, galima generuoti naujas rekomendacinio pobūdžio išvadas bei kritiškai vertinti šiandienių saugumo strategijų veiksmingumą prieš Kremliaus dezinformacijos keliamus pavojus. Siekiant užtikrinti sėkmingą projekto įgyvendinimą, tyrimo eiga bus suskirstyta į tris etapus: pirma, siekiant išsiaiškinti Italijoje vyraujančius netikrų naujienų naratyvus bei atsparumą tokio pobūdžio naratyvams, bus atliekami pusiau struktūruoti interviu; antra, dezinformacijos sklaida bus tikrinama atliekant Italijos medijų analizę; trečia, sėkmingam mokslinio darbo išpildymui bus pasitelkiama gerai išvystyta Baltijos regiono dezinformacijos studijų struktūra (Bankauskaitė, 2019). Konkretūs atvejai bus nagrinėjami aiškinantis realias Italijos ir Vakarų aljanso reakcijas į dezinformacinių atakų apraiškas bei pateikiant galimą efektyvų atsaką, grįstą teoriniu dezinformacijos studijų pagrindu. Įgyvendinus projektą, bus skiriamas dėmesys tyrimo prieinamumui tiek akademinėje, tiek viešojoje erdvėje: rengiamas straipsnis moksliniam leidiniui, kuris bus išverstas į italų kalbą, taip siekiant padidinti prieinamumą bei kurti dialogą tyrimo tema su italakalbiais Lietuvoje ir už Lietuvos ribų. Projekto rezultatai bus pristatyti mokslinės konferencijos metu ir taps šaltiniu tolimesniems moksliniams tyrimams, taip kuriant naujas žinias saugumo srityje.