2022-05-18 21:59:41
2022-03-21 22:00:00

Prenumeruok VU TSPMI naujienlaiškį būsimiems(-oms) studentams(-ėms) – čia!

2022-05-18 21:59:41
2022-05-16 21:00:00

Paskelbti pavasario semestro egzaminų tvarkaraščiai. Juos rasite čia.

Rusijos karinės reformos iššūkiai

Projekto vadovas
Deividas Šlekys
Projekto trukmė
2015 09 01–2016 11 30
Finansuotojas

Projekto aprašymas

Projekto tikslas – išleisti dvi ekspertines publikacijas skirtas Rusijos karinės reformos politiniams ir socialiniams aspektams įvertinti bei metodinę publikaciją, skirtą rusiškų šaltinių tyrimui specifikai aptarti.
Šiuo metu Rusijos vykdomai karinei reformai yra skiriamas nemenkas dėmesys, tačiau jos analizė labiau koncentruojasi ties karinių pajėgų struktūros, ginkluotės pokyčiais. Tačiau norint susidaryti, kiek įmanoma labiau išbaigtą Rusijos karinės reformos vaizdą, būtina skirti didesnį dėmesį vidiniams politiniams ir ypatingai socialiniams aspektams. Visa tai būtina, norint suprasti vidinį karinių pajėgų klimatą bei visuomenės požiūrį į jų veiklą.
Viena tyrimo kryptis būtų skirta apžvelgti ir ištirti politinę situaciją Rusijos karinių pajėgų viduje bei civilių-kariškių santykių specifiką. Šiai temai būtų skirta pirmoji publikacija leistų geriau suprasti politines aplinkybes ir sąlygas, kurių kontekste vyksta Rusijos karinė reforma ir karinės politikos formavimas.
Antroji tyrimo dalis daugiau dėmesio skirtų kaip į įvykdomą reformą reaguoja Rusijos visuomenė, kokius iššūkius tai kelia. Todėl antrojoje publikacijoje didesnis dėmesys būtų kreipiamas į socialinius aspektus, tokius kaip demografiniai iššūkiai, visuomenės požiūrio apie kariuomenę kaitos analizė ir kt. Ši publikacija leistų giliau pažvelgti į tai, kiek socialinės problemos, iššūkiai gali stabdyti ar modifikuoti Rusijos karinę reformą, o tai savo ruožtu yra nemažiau svarbus aspektus Lietuvos gynybos politikos planuotojams.
Kaip atskira publikacija planuojama metodinė medžiaga skirta rusiškų šaltinių analizės specifikai. Ekspertinėje bendruomenėje egzistuoja daug įvairių nuomonių apie tai, kiek stipriai galima pasitikėti rusiškais šaltiniais, kurie yra prieinami per atviras duomenų bazes ir informavimo priemones. Todėl šioje publikacijoje būtų siekiama apibendrinti skirtingas tyrimų strategijas pateikiant patarimus ir rekomendacijas, kurios praverstų visiems su Rusija dirbantiems specialistams.