2022-06-26 11:45:34
2022-05-31 21:00:00

Vilniaus universitete vyksta pirmasis priėmimo į magistrantūros studijų programas etapas, kuris tęsis iki birželio 29 d. Pildykite prašymą čia

Ekranizacijos: tarp pasakojimo teorijos ir kultūros kritikos

Projekto vadovas
Natalija Arlauskaitė
Projekto trukmė
2013 06 03–2014 10 31

Projekto aprašymas

Projektas „Ekranizacijos: tarp pasakojimo teorijos ir kultūros kritikos“ kuria ekranizacijų kaip specifinio suvokimo režimo analizės modelį ir pateikia jo taikymo galimybes lyginamojoje perspektyvoje. Projekto rezultatas – monografija. Pagrindinė tyrimo ir monografijos medžiaga – Fiodoro Dostojevskio romanų „Idiotas“ bei „Nusikaltimas ir bausmė“ ekranizacijos Rusijos, JAV, Prancūzijos, Suomijos, Japonijos, Italijos, Lenkijos, Brazilijos kine. Jas papildo Dantės, Mary Shelley, Levo Tolstojaus bei Aleksandro Puškino kūrinių ekranizacijos. Tokia tyrimo kompozicija leidžia aptarti, kaip „klasikos“ ir „kanono“ sampratos, susiformavusios literatūros lauke, sąveikauja su modernybės menu – kinu – ir veikia kino lauko struktūrą, ypač jei tai tarpkultūrinė sąveika, vykstanti tarp „svetimosios“ literatūros klasikos ir „savojo“ kino. Šis požiūris suteikia galimybę nubrėžti naratologijos instrumentų taikymo galimybes ir ribas bei papildyti juos recepcijos studijų, literatūros ir kino sociologijos įrankiais. Tyrimo rezultatą monografiją sudaro teorinis dviejų dalių įvadas, dvylika analitinių etiudų ir išvados. Ji bus aktuali literatūros istorikams ir sociologams, kino istorikams, literatūros ir kino teoretikams, naratologijos specialistams, ekranizacijų tyrėjams.