2022-06-29 10:48:39
2022-06-26 21:00:00

Būsimi studentai, kviečiame užduoti jums rūpimus klausimus ir rinktis #pirmunumeriuVU. Priėmimo vadovas Artūras Šaltis padės rasti atsakymus. Registruokis čia!

CINEFOGO: Pilietinė visuomenė ir naujos valdymo formos Europoje: Europinės pilietybės formavimasis

Projekto vadovas
Inga Vinogradnaitė
Projekto trukmė
2005–2009 m.
Dalyviai
Inga Vinogradnaitė
Dovilė Jakniūnaitė
Doc. dr. Aušra Rauličkytė
dr. Deividas Vijeikis
Sigita Bagdonienė

Projekto aprašymas

Kompetencijos tinklas CINEFOGO siekia spręsti Europos piliečių dalyvavimo valdyme problemas. Šiam tikslui pasiekti reikalingos naujos žinios apie multikultūrinius identitetus, aktyvų pilietiškumą ir organizuotą pilietinę visuomenę. CINEFOGO yra tarptautinis konsorciumas jungiantis daugiau kaip keturiasdešimt universitetų ir tyrimo institutų ir viešųjų paslaugų institucijų 15 Europos šalyse ir Amerikoje (tarp jų Kembridžo ir Harvardo universitetai).
Kompetencijos tinklas CINEFOGO siekia spręsti Europos piliečių dalyvavimo valdyme problemas. Šiam tikslui pasiekti reikalingos naujos žinios apie multikultūrinius identitetus, aktyvų pilietiškumą ir organizuotą pilietinę visuomenę. CINEFOGO yra tarptautinis konsorciumas jungiantis daugiau kaip keturiasdešimt universitetų ir tyrimo institutų ir viešųjų paslaugų institucijų 15 Europos šalyse ir Amerikoje (tarp jų Kembridžo ir Harvardo universitetai).
TSPMI, kaip partneris, dalyvavo 9 darbų paketo (Work Package #9) “E-mokymas” veiklų įgyvendinime. Darbų paketas susietas su E-mokymosi kaip strategijos įveikti pilietinę apatiją ir išskyrimą (E-learning as a Strategy for Combating Civic Apathy and Exclusion) sukūrimu.
Mokymo kursas parengtas iki 2008 m. rugsėjo 1 d. ir buvo išbandytas Vytauto Didžiojo universitete 2008-2009 metų rudens semestre.
Įgyvendinant šį darbų paketą 2008 metais atliktos tokios veiklos:
Parengtos gairės mokymo kurso autoriams – kurso tikslai ir „ideologija“, struktūra, mokymo metodai, reikalavimai atskiriems moduliams (gaires rengė Inga Vinogradnaitė bendradarbiaudama su VDU Sociologijos katedra);
Parengti trys kurso moduliai (pagrindinė studijų medžiaga, literatūros sąrašas ir nuorodos, mokymosi užduotys ir testo užduotys): Globali pilietinė visuomenė ir nevalstybiniai veikėjai pasaulio politikoje (Dovilė Jakniūnaitė); Aktyvus pilietiškumas ir valdymas: daugiapakopis politikos formavimas (Deividas Vijeikis), ES ir interesų grupės (Sigita Bagdonienė);
Recenzijos ir pastabos keturiems kurso moduliams: „Pilietiškumo, pilietinio dalyvavimo ir pilietinės visuomenės teorijos“, „Organizaciniai NVO aspektai“, „Žmonių ištekliai NVO: lyderystė, savanoriavimas ir komandinis darbas“, „Tarpsektorinė partnerystė: pilietinis sektorius, verslo bendruomenė ir valstybė“ (Inga Vinogradnaitė).

Dalyvaujančios institucijos

Tarptautinis konsorciumas, vienijantis 43 Europos universitetus; Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas