Studentų mokslinis tyrimas. Bošniakų (bosnių musulmonų) diasporos iš serbiškosios Bosnijos ir Hercegovinos dalies (republika Srpska) vaidmuo pereinamojo laikotarpio teisingumo po Bosnijos karo procese

Projekto vadovas
Lina Strupinskienė
Projekto trukmė
2022 m. liepos 1 d. – 2022 m. rugpjūčio 31 d.
Dalyviai
Melita Vilkevičiūtė

Projekto aprašymas

Kokybinio lauko tyrimo metu bus vykdomas dalyvaujamasis stebėjimas ir interviu rinkimas Bosnijos ir Hercegovinos serbiškojoje dalyje (Republika Srpska), siekiant išsiaiškinti diasporos poveikį ir potencialą visuomenės gijimo procesuose pokonfliktinėse visuomenėse. Interviu bus atliekami su bošniakais (Bosnijos musulmonais), palikusiais dabartinės Bosnijos ir Hercegovinos teritoriją Bosnijos karo metu (1992–1995 m.) arba per penkerius metus nuo jo pabaigos ir palaikančiais ryšius su savo gimtąja šalimi, pavyzdžiui, sugrįžtančiais į minėjimų renginius. Darbas užpildys nišą pereinamojo teisingumo, konfliktų ir taikos studijų, transnacionalinių socialinių judėjimų akademinėje literatūroje, kur vis dar menkai aptariamas diasporos įsitraukimas į atminties formavimo procesus, ypač tokiose teritorijose, kurios po konfliktų liko homogeniškos ir vis dar neigia vykusius nusikaltimus. Darbas leis išvesti paraleles tarp bošniakų diasporos ir ukrainiečių diasporos, susiformuosiančios dėl Rusijos pradėtų karo veiksmų Ukrainoje, ir suvokti, kaip ši diaspora gali būti įgalinta būsimuose pokonfliktiniuose procesuose, vadovaujantis bošniakų diasporos pavyzdžiu.