Uždaryti
2021-09-27 12:06:27
2021-09-09 00:00:00

Naujuosius mokslo metus pasitinkame su atnaujintais rašto darbų metodiniais nurodymais. Juos galite rasti čia!

COVID-19 pandemijos krizės poveikis Lietuvos viešojo valdymo inovatyvumui

Projekto aprašymas

Pagrindinis projekto tikslas – tobulinti studentų mokslines kompetencijas, vykdant mokslinį tyrimą, nagrinėjantį COVID-19 pandemijos krizės poveikį Lietuvos viešojo valdymo inovatyvumui. Siekių tirti inovacijas Lietuvos viešajame valdyme nebuvo daug, o atlikti tyrimai turi bendrą išvadų tendenciją, kad vyrauja per daug biurokratiškas požiūrius į inovacinius projektus bei susiduriama su nepakankamų pajėgumų problematika. Tačiau COVID-19 pandemijos krizė tapo ne tik iššūkiu, bet ir galimybe viešojo valdymo pokyčiams. Valstybės pasirinko skirtingas priemones viruso stabdymui bei jo padarinių kontrolei ir šiuo laikotarpiu ypač svarbiomis tapo judžios (angl. agile) viešojo, privataus ir nevyriausybinio sektorių partnerystės, poreikis greitai atliekamiems ir efektyviems sprendimams, lėmęs inovatyvių sprendimų viešajame valdyme taikymą. Vis dėlto, inovatyvių viešojo valdymo praktikų ar įrankių taikymas siejamas ir su instituciniais, politiniais ar net etiniais iššūkiais. Pasitelkiant skirtingas teorines prieigas sudarytas modelis, padėsiantis identifikuoti sąlygas, aplinką, veikėjus ir kitus inovacijų raidai viešajame valdyme reikšmingus veiksnius, prisidės prie inovacijų viešajame valdyme tyrimų plėtros, tuo tarpu atlikta empirinė analizė leis nustatyti Lietuvos viešojo sektoriaus inovatyvumo pokyčius COVID-19 pandemijos krizės metu ir pateikti įrodymais grįstas rekomendacijas politikos formuotojams. Taip pat, siekiant užtikrinti mokslinės veiklos populiarinimą ir įrodymais grįstos informacijos sklaidą, paruoštas komentaras, kuris bus publikuotas šalies naujienų portaluose.