2022-06-27 02:54:32
2022-05-31 21:00:00

Vilniaus universitete vyksta pirmasis priėmimo į magistrantūros studijų programas etapas, kuris tęsis iki birželio 29 d. Pildykite prašymą čia

Studentų mokslinis tyrimas. ES strateginė autonomija saugumo ir gynybos politikoje: išsiskiriantys valstybių narių supratimai ir bendros pozicijos paieškos

Projekto aprašymas

Mokslinio projekto tikslas yra tobulinti studentės mokslines kompetencijas, atliekant tyrimą, kaip skirtingose Europos Sąjungos valstybėse narėse yra suvokiama strateginės autonomijos koncepcija ir ko siekiama, bandant kurti Europos strateginę autonomiją saugumo ir gynybos srityje. ES strateginė autonomija apibrėžiama kaip „gebėjimas veikti vienai, kai to reikalauja aplinkybės, ir su partneriais, kai tai įmanoma“. Taip pat 2016 m. Visuotinėje strategijoje pabrėžtas tikslas kurti efektyvesnę ES bei valstybių narių gynybos ir saugumo politiką, akcentuota gynybos pramonės komponento svarba strateginiam savarankiškumui bei pasiūlyta parengti išsamią gynybos strategiją.

Nors ES strateginiuose dokumentuose yra nurodyta kryptis, kurios ES ėmėsi, siekiant tapti savarankiškesne veikėja saugumo ir gynybos srityje, strateginės autonomijos įgyvendinimas išlieka fragmentiškas. Daugiausia įtakos tam turi tai, kad skirtingos valstybės narės skirtingai supranta strateginės autonomijos sąvoką. Atsižvelgiant į sąvokos atvirumą skirtingoms nacionalinėms interpretacijoms, perspektyva pasiekti bendrą šio strateginio tikslo supratimą ES lygiu tampa vis labiau abejotina: kiekviena ES valstybė narė „strateginės autonomijos“ turinį apibūdina jai parankiu būdu. Dėl šios priežasties tyrimu siekiama ištirti, kokias reikšmes skirtingos ES valstybės narės priskiria strateginės autonomijos sąvokai. Projekto metu bus analizuojami ES valstybių narių strateginiai dokumentai ir atliekami pusiau struktūruoti interviu su valstybių pareigūnais, siekiant atskleisti sąlyčio taškus bei ties kokias svarbiausiais aspektais išsiskiria ES valstybių narių pozicijos. Taip pat bus analizuojami ES strateginiai dokumentai, identifikuojant, kaip išsiskiriantys požiūriai atsispindi praktinėse pastangose apibrėžti bendrą ir vieningą ES strateginės autonomijos sampratą. Mokslinio tyrimo rezultatai bus reikšmingi tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu lygmeniu, prisidedant prie mokslinės diskusijos ES strateginės autonomijos tema.