Uždaryti
2021-09-25 17:47:22
2021-09-09 00:00:00

Naujuosius mokslo metus pasitinkame su atnaujintais rašto darbų metodiniais nurodymais. Juos galite rasti čia!

Visuomeninių rinkimų komitetų Lietuvoje studija: tarp lokalizuotos demokratijos ir partikuliaristinių interesų atstovavimo

Projekto aprašymas

Projekto tikslas kelti mokslininkės kvalifikaciją politinio atstovavimo srityje. Mokslininkė siekia tapti patyrusia socialinių mokslų tyrėja, gebančia savarankiškai ir kokybiškai įgyvendinti mokslinį tyrimą bei sėkmingai pristatyti sukurtas naujas žinias akademinei bendruomenei bei kitoms suinteresuotoms šalims - valstybinėms ir nevyriausybinėms institucijoms bei visuomenei. Tęsiant doktorantūros metu pradėtus politinio atstovavimo tyrimus bus sustiprinta mokslininkės kaip politinio atstovavimo Lietuvoje ekspertės kvalifikacija. Tyrimo metu bus patobulintos kiekybinių tyrimų metodų taikymo kompetencijos ir papildytos iki šiol atliktų kokybinių tyrimų žinios. Projektas sudarys galimybę pristatyti savo tyrimų rezultatus tarptautiniame kontekste, užmegzti bendradarbiavimo ryšius su gerai žinomais tyrėjais, kas reikšmingai prisidės prie tolesnės akademinės karjeros. Projekto metu bus atliktas empirinis tyrimas, skirtas ištirti ar ir kaip skiriasi partijų ir visuomeninių rinkimų komitetų narių veikla savivaldybių tarybose Lietuvoje. Tyrimo pagrindu bus parengti ir pristatyti du pranešimai tarptautinėse mokslinėse socialinių-humanitarinių mokslų konferencijose bei parengti du moksliniai tyrimo rezultatus pristatantys straipsniai tarptautiniuose recenzuojamuose socialinių-humanitarinių mokslų žurnaluose.