2022-06-27 02:20:08
2022-05-31 21:00:00

Vilniaus universitete vyksta pirmasis priėmimo į magistrantūros studijų programas etapas, kuris tęsis iki birželio 29 d. Pildykite prašymą čia

Studentų mokslinis tyrimas. COVID-19 pandemijos krizės poveikis Ruandos nacionalinei susitaikymo politikai

Projekto aprašymas

Pagrindinis projekto tikslas – reikšmingais ir aktualiais duomenimis pildyti bendresnį tyrimų lauką apie Afrikos žemyno vidaus procesus ir vystymosi tendencijas bei tobulinti studentų mokslines kompetencijas, vykdant siauresnio pobūdžio mokslinį tyrimą, nagrinėjantį COVID-19 pandemijos krizės poveikį Ruandos nacionalinei susitaikymo politikai. Beprecedentė COVID-19 pasaulinė pandemija, net ir prigimtimi būdama sveikatos krize, neabejotinai paveikė ir daugelį kitų sričių. Valstybės pasirinko skirtingas priemones viruso stabdymui bei jo padarinių kontrolei. Remdamiesi buvusių force majeure tipo nelaimių patirtimis, kurios po savęs palieka ne tik netikėto, bet ir nuvilnijančio, destruktyvaus poveikio efektą, akademikai teigia, jog ir ši krizė bei jos padariniai, tikėtina, kad buvo/bus tikslingai išnaudoti. Todėl ji ne tik sustiprino, bet ir pasitarnavo nedemokratinių režimų bei kitų suinteresuotų šalių galios telkimui, savo įtakos ir interesų nacionaliniu ar globaliu lygmeniu plėtimui.

Pasirinktas Ruandos atvejis yra įdomus tuo, jog šalyje susitaikymo politika yra ypatingai internalizuota ir kontroliuojama iš centro. Taigi, svarbu analizuoti krizės poveikį pereinamojo laikotarpio teisingumo ir nacionalinės susitaikymo politikos įgyvendinimui, nes tai yra tiesiogiai susiję su demokratijos kokybe šalyje bei ilgojo laikotarpio padariniais taikos ir konfliktų procesams. Galime matyti, jog mokslinių darbų apie galios telkimą pandemijos kontekste, pasitelkus pereinamojo laikotarpio mechanizmus, beveik nėra. Todėl šią nišą reikšmingai pildytų studentės atliekamas tyrimas ir jo metu surinkti pirminiai duomenys. Projekto metu pasiekti rezultatai bus naudingi tiek akademiniu, tiek praktiniu lygmeniu, todėl bus užtikrinta pastarųjų sklaida suinteresuotoms šalims. Susisteminta teorinė medžiaga bei atskleistos naujos žinios apie COVID-19 pandemijos poveikį susitaikymo procesui leis pateikti įrodymais grįstas rekomendacijas tarptautinių institucijų ar organizacijų atstovams.