Uždaryti
2020-11-24 23:27:42
2020-11-10 00:00:00

Visuotinio karantino metu VU TSPMI administracija atsižvelgiant į esančias rekomendacijas dirba nuotoliniu būdu. Su administracija galite susisiekti šiais numeriais: studijų klausimais kreiptis tel.: 8 (5) 251 4135, kitais klausimais tel.: 8 (5) 251 4130. Jei jums reikalinga gyva konsultacija, kviečiame iš anksto susiderinti susitikimą susiderinti el. paštu.

2020-11-24 23:27:42
2020-11-11 00:00:00

Nuo lapkričio 11 d.  biblioteka paslaugas teikia nuotoliniu būdu. Daugiau informacijos rasite čia

 

Baltarusijos režimo stabilumo veiksniai ir kaitos tendencijos

Projekto trukmė
2012 09–2014 06
Dalyviai
Tomas Janeliūnas
Laurynas Jonavičius
Vytis Jurkonis
dr. Jovita Neliupšienė

Projekto aprašymas

Projekto tikslas – ištirti ir nustatyti nedemokratinio Baltarusijos politinio režimo ilgalaikiškumo prielaidas, kuriomis remiantis galima būtų įvertinti Baltarusijos ir kaimyninių šalių bei Baltarusijos ir Europos Sąjungos santykių raidos tendencijas. Projekto metu nagrinėjami a) vidaus veiksniai – subjektyvūs (asmenybės, nevalstybinės institucijos) ir objektyvūs (politinės praktikos, institucijos), – užtikrinantys politinių institucijų (socialinė, sveikatos, švietimo, gynybos ir saugumo, ekonomikos ir finansų valdymo, energetikos sistemos) ir visuomenės normų (tautiškumo ir lojalumo valstybei perskyra, kultūros politika) nusistovėjimą; ir b) išorės veiksniai (ES Rytų kaimynystės politikos ir sankcijų sampratos pokyčiai, pasaulinės ekonominės tendencijos ir energijos išteklių rinkų dinamika, Rusijos užsienio politikos pokyčių tendencijos).
Tai pirmasis tokio pobūdžio projektas, kurio metu tyrinėjami ne tik tokie režimo stabilumo veiksniai kaip elitų (valdžios ir opozicijos) konkurencija, bet ir atskirų (sektorinių) politikų konstravimo ir įtvirtinimo tendencijos bei asmenybių įtaka.
Svarbiausi numatomi projekto rezultatai – parengta ir išleista kolektyvinė monografija (anglų kalba) bei sukurta elektroninė veiksnių, darančių įtaką Baltarusijos režimo išlikimui, duomenų bazė. Be to, projekto metu bus išanalizuoti ir susisteminti jau atlikti tyrimai, parengti du akademiniai straipsniai recenzuojamame akademiniame žurnale, surengtas regioninis mokslinis seminaras. Projekto metu ir jam pasibaigus visi pasiekti rezultatai bus viešinami.