2022-06-27 03:19:10
2022-05-31 21:00:00

Vilniaus universitete vyksta pirmasis priėmimo į magistrantūros studijų programas etapas, kuris tęsis iki birželio 29 d. Pildykite prašymą čia

Studentų mokslinis tyrimas. Vakcinų saugumizavimas Lietuvoje: dvilypė tipologija, kilmė ir implikacijos

Projekto aprašymas

Pagrindinis projekto tikslas – tobulinti studentų mokslines kompetencijas, atliekant tyrimą, nagrinėjantį Lietuvoje naują, iki pandemijos nebūdingą, reiškinį – vakcinų saugumizavimą – suformuluojant dvilypę vakcinų saugumizavimo tipologiją ir apžvelgiant šio fenomeno kilmės prielaidas, jį paspartinusius veiksnius ir galimas šio proceso implikacijas Lietuvos saugumui. Atsižvelgiant į šių procesų naujumą bei menkai išplėtotus tyrimus ne tik Lietuvoje, bet visame pasaulyje, šis tyrimas padėtų pagrindus vakcinų saugumizavimo tipologijai, remiantis Lietuvos empiriniu atveju, bei plėtotų viešosios sveikatos saugumizavimo literatūrą. Dėl dabartinės pandeminės situacijos, projekto metu atliekami interviu suteiktų unikalų požiūrį į vakcinų saugumizavimo procesus, iki šiol netirtus Lietuvoje. Šio tyrimo rezultatai – itin svarbūs Lietuvos saugumui, kadangi pasaulinė pandemija atskleidė naujus būdus priešiškoms šalims pasinaudoti sveikatos sektoriumi, skleidžiant savo įtaką ir kenkiant Lietuvos nacionaliniam saugumui bei interesams. Tyrimo rezultatai taip pat yra svarbūs tarptautiniu mastu, kadangi pandemija ir ją lydintys vakcinavimo procesai bei iššūkiai yra būdingi ir Europos Sąjungai, ir kitiems regionams, o pristatoma dvilypė tipologija gali suteikti metodologinius pagrindus tirti vakcinų saugumizavimo procesą užsienyje. Atlikus tyrimą, rezultatai bus pristatomi Lietuvos akademinei bendruomenei bei suinteresuotiems specialistams ir Vyriausybės atstovams, bus siekiama įgyvendinti papildomas viešinimo veiklas. Projekto metu pasiekti rezultatai bus naudingi tiek akademinėje aplinkoje, plėtojant saugumizavimo teorijos taikymą, tiek praktikoje, suteikiant naują požiūrį į valstybines bei sveikatos grėsmes Lietuvos ir Europos Sąjungos saugumui.