2022-06-27 02:03:53
2022-05-31 21:00:00

Vilniaus universitete vyksta pirmasis priėmimo į magistrantūros studijų programas etapas, kuris tęsis iki birželio 29 d. Pildykite prašymą čia

Studentų mokslinis tyrimas. Tarp nacionalizmo, globalizmo ir ideologijų: M. Nussbaum teisingumo koncepcijos analizė

Projekto vadovas
Vilius Bartninkas
Projekto trukmė
2021 m. rugsėjo 1 d. - 2022 m. kovo 31 d.
Dalyviai
Laisvūnas Čekavičius

Projekto aprašymas

Pagrindinis projekto tikslas – studento mokslinės kvalifikacijos tobulinimas, atliekant politinės filosofijos tyrimą, siekiant rekonstruoti M. Nussbaum teisingumo koncepciją. Temos aktualumą lemia tarptautinio teisingumo realizavimo problemos: ekonominės globalizacijos dėka augantis neteisingumo mastas ir kylanti izoliacinio nacionalizmo grėsmė. Šis mokslinis tyrimas analizuoja vieną naujausių filosofinių atsakų į šias problemas, kurį pateikė Martha Nussbaum, pasiūlydama globalaus, materialistinio, liberalaus teisingumo sampratą. Šiame moksliniame tyrime siekiama atsakyti, ar yra įmanomas tarp-ideologinis sutarimas su autorės modeliu ir ar jos siūlomo teisingumo įgyvendinimas nepanaikintų kultūrinių bei tautinių valstybių savitumų. Tyrimo sumanymas yra atskleisti, (1) kad į žmogišką orumą orientuota materialistinė teisingumo samprata remiasi klasikinės filosofijos įžvalgomis, pirmiausia Aristotelio „Nikomacho etikos“ ir Cicerono „Apie pareigas“, dėl kurių gali sutarti pagrindinių klasikinių politinių ideologijų atstovai; (2) kad tarptautinė teisingumo koncepcija, nors ir skatina įsitraukti į globalų politinį dialogą, visgi išlaiko valstybių individualumą, kadangi riboti materialiniai valstybių resursai leis įgyvendinti tik dalį įsipareigojimų ir todėl nacionaliniai savitumai išliks pagrindu, kuriuo remiantis kiekviena valstybė prioritetizuos vis kitas orumą užtikrinančias žmogaus gyvenimo sferas. Tyrimo rezultatai bus aktualūs tiek Lietuvoje, pateikiant filosofinius kriterijus, kurie leistų skirtingas politines jėgas sutarti dėl orumą užtikrinančio teisingumo, kaip gerovės valstybės pagrindo, tiek tarptautiniu mastu, atskleidžiant naują galimą žiūros tašką į tarptautinį teisingumą ir padedant pagrindą ateities tyrimų galimybėms.