Studentų mokslinis tyrimas. Taivaniečių atstovybės atidarymas Vilniuje: proceso sekimo tyrimas

Projekto vadovas
Tomas Janeliūnas
Projekto trukmė
2022 m. liepos 1 d. – 2022 m. rugpjūčio 31 d.
Dalyviai
Laura Naudžiūnaitė

Projekto aprašymas

Lietuva 2021 m. nusprendė leisti įsteigti Vilniuje Taivaniečių atstovybę. Tai sukėlė didelį Kinijos Liaudies Respublikos pasipiktinimą ir neoficialias prekybos sankcijas prieš Lietuvą. Toks Lietuvos vyriausybės sprendimas nevienareikšmiškai vertinamas ir Lietuvoje – didžioji dalis visuomenės nepalaiko arba nesupranta sprendimo, lėmusio santykių su Kinija suprastėjimą. Šiuo tyrimu, remiantis proceso sekimo (angl. process tracing) metodu, bus siekiama surinkti duomenis, kurie atskleistų detalią šio sprendimo priėmimo eigą ir priežastis. Pagrindinė projekto veikla – tiesioginių interviu su politinio proceso dalyviais atlikimas.