Uždaryti
2021-09-24 20:24:19
2021-09-09 00:00:00

Naujuosius mokslo metus pasitinkame su atnaujintais rašto darbų metodiniais nurodymais. Juos galite rasti čia!

Naujos mažųjų valstybių veikimo Europos Sąjungoje praktikos: Lietuvos „advokatavimo“ Ukrainai atvejis

Projekto aprašymas

Pagrindinis projekto tikslas yra ugdyti studentės mokslinio tyrimo praktinio atlikimo įgūdžius, išanalizuojant Lietuvos, kaip Europos Sąjungos mažosios valstybės narės, elgseną išorės santykių kontekste ir to rezultate pasiūlyti naują teorinį mažosios valstybės narės elgsenos modelį. Tyrime bus analizuojama Lietuvos ir Ukrainos bendradarbiavimo atvejo studija. Tarpusavyje derinant skirtingas tarptautinių santykių teorijų, mažųjų valstybių studijų teorinių požiūrių bei teisės teorijų įžvalgas, tyrime bus analizuojami Vidurio Europos mažosios valstybės narės elgsenos ypatumai. Tyrimo klausimu bus siekiama atsakyti, kaip Lietuva veikia išoriniuose santykiuose su Ukraina, siekdama sustiprinti savo vaidmenį Europos Sąjungoje ir tarptautinėje arenoje, (ne)išnaudodama ES teikiamas galimybes. Empirinių duomenų surinkimui bus naudojami kokybiniai pusiau struktūruoti interviu, atsakingai atrenkant galimus respondentus, kurie yra tiesiogiai dalyvaujantys Lietuvos ir Ukrainos bendradarbiavimo formavimo ir įgyvendinimo procesuose, susiduriantys su šios Lietuvos pozicijos formavimo subtilybėmis. Papildomai bus pasitelkta pirminių ir antrinių šaltinių analizė.