2022-06-26 11:45:18
2022-05-31 21:00:00

Vilniaus universitete vyksta pirmasis priėmimo į magistrantūros studijų programas etapas, kuris tęsis iki birželio 29 d. Pildykite prašymą čia

Tradicijos tąsa ar išradimas? Lietuvių imigrantų religinio ir tautinio tapatumų praktikos Norvegijoje

Projekto aprašymas

Pagrindinis šio projekto tikslas yra ištirti krikščionių religinių tapatybių ir institucijų vaidmenį nacionalinėje individų socializacijoje migracijos Europos regione kontekste. Sutelkdama dėmesį į šiuolaikinių lietuvių imigrantų Norvegijoje atvejo analizę ir naudodamasi kokybiniais metodais, tyrėja siekia suprasti, kaip krikščioniškos religinės tapatybės ir institucijos palengvina/kliudo migrantų integracijai priimančiojoje šalyje iš pačių migrantų ir religinių valdžios atstovų perspektyvos. Didžioji dalis tyrimų, susijusių su šiuolaikinių migrantų religine ir tautine tapatybe Europoje, yra sutelkti į islamą ir socialinę bei politinę musulmonų integraciją. Tačiau kai kurios Europos valstybės – ypač 2004 m. išsiplėtus Europos Sąjungai – panašiai kaip Lietuva ir Norvegija, patiria didelius emigracijos arba imigracijos srautus asmenų, save identifikuojančių kaip krikščionis. Tuo tarpu žinių apie religinių tapatybių ir institucijų įtaką krikščionių migrantų socialinei integracijai ir tautinės tapatybės formavimui Europoje yra labai mažai. Todėl šis projektas skirtas surinkti ir analizuoti naujai empirinei medžiagai, siekiant įgalinti gilesnį šiuolaikinių krikščionių migrantų tapatybių ir integracijos Europoje procesų supratimą.