2022-06-26 11:44:38
2022-05-31 21:00:00

Vilniaus universitete vyksta pirmasis priėmimo į magistrantūros studijų programas etapas, kuris tęsis iki birželio 29 d. Pildykite prašymą čia

D. Grybauskaitės doktrina: Lietuvos užsienio politika ir prezidentės vaidmuo

Projekto vadovas
Tomas Janeliūnas
Projekto trukmė
2018 m. liepos mėn. 1 d. – 2019 m. gruodžio mėn. 31 d.

Projekto aprašymas

Projektas skirtas atlikti tyrimą apie Lietuvos prezidentės Dalios Grybauskaitės 2009 – 2019 m. vykdytą užsienio politiką. Siekiama ištirti pagrindines nuostatas ir principus, kuriais vadovavosi D. Grybauskaitė, formuodama Lietuvos užsienio poli_kos sprendimus. Tyrimas skirtas įvertinti abipusį santykį tarp struktūrinių tarptautinių jėgų, sukuriančių spaudimą mažai valstybei vykdyti reagavimo ir prisitaikymo politiką, ir veikėjo (agento), turinčio specifines pozicijas, vertybes, ambicijas. Tai būtų pirmasis užsienio poli_kos analizės (angl. Foreign Policy Analysis – FPA) tipo nuoseklus tyrimas Lietuvoje, leisiantis įvertini prezidento/ės vaidmenį Lietuvos užsienio poli_kos procesui. Tyrime ypatingas dėmesys skiriamas D. Grybauskaitės pozicijų kaitai nuo 2009 m. iki 2019 m., kuri iliustruojama per svarbiausius dešimtmečio Lietuvos užsienio poli_kos įvykius. Tyrimo esminis privalumas – autentiška medžiaga, surinkta atliekant interviu su D. Grybauskaitės patarėjais užsienio politikos, nacionalinio saugumo klausimais, kai kuriais Lietuvos diplomatais, ambasadoriais bei išskiriniais interviu su pačia D. Grybauskaite.