Uždaryti
2020-09-21 00:08:41
2020-08-31 00:00:00
VU TSPMI biblioteka dirba įprastu laiku: 10:00 – 18:00 val.
Lankytojai privalo laikytis visų saugumo rekomendacijų: dėvėti veido kaukes, dezinfekuoti rankas bei išlaikyti saugų atstumą nuo kitų.
2020-09-21 00:08:41
2020-09-02 00:00:00

Visą svarbiausią informaciją apie studijas ir tvarkaraščius rasite COVID 19 polapyje magistrams ir polapyje bakalaurams.

Korupcija ir lobizmas: interesų grupių poveikio politikos formavimui skaidrumo problemos

Projekto trukmė
2010 07–2011 07
Dalyviai
Mindaugas Kluonis
doc. dr. Alvidas Lukošaitis
doc. dr. Aušra Rauličkytė

Projekto aprašymas

Projektas skirtas ištirti lobizmo instituto funkcionavimą Lietuvoje. Taikant politikos tinklų analizę, juo siekiama ištirti interesų grupių ir įvairių lygmenų formaliųjų politikos proceso dalyvių sąveikų ypatybes bei nustatyti tų sąveikų tipus. Jų pagrindu bus įvertinti teisiškai reglamentuotos lobistinės veiklos, atstovaujant interesų grupių interesus, veiksmingumas, korupcijos prielaidų galimybės, registruotų ir neregistruotų lobistų poveikio politikos procesui balansas ir pateiktos empiriškai pagrįstos rekomendacijos lobizmo instituto funkcionavimo trūkumams įveikti.
Tyrimas turėtų atskleisti nusistovėjusias teisiškai reglamentuoto ir nereglamentuoto interesų atstovavimo “praktikas”, nustatyti politikos formavimo ir įgyvendinimo proceso „taškus“, kuriuose galimi korupciniai santykiai, pasiūlyti priemones, padėsiančiais lobistinę veiklą padaryti skaidresnę, tokiu būdu mažinant korupcijos prielaidas politikos formavimo procese.
Be taikomosios projekto reikšmės, svarbus būtų teorinio interesų grupių ir vyriausybės bei vietinės valdžios institucijų sąveikų modeliavimas, taikant politikos tinklų teorijas. Jo pagalba būtų prisidėta prie tarptautinės akademinės bendruomenės atstovų bandymo atsakyti į klausimą, kokie interesų grupių ir vyriausybės sąveikų modeliai vyrauja Lietuvoje ir kitose posovietinės erdvės šalyse, kaip jie keičiasi ir kokia tų sąveikų reguliavimo perspektyva. Tikėtina, kad tyrimo metodologiją bus galima pritaikyti tiriant ir kitus politinius, teisinius bei socialinius segmentus.