Studentų mokslinis tyrimas. Traumos perdava tremties postatminties kartų kūryboje: „Sibiro haiku“ ir „Gyveno senelis ir bobutė“ analizė

Projekto vadovas
Violeta Davoliūtė
Projekto trukmė
2022 m. liepos 1 d. – 2022 m. rugpjūčio 31 d.
Dalyviai
Gabrielė Blikertaitė

Projekto aprašymas

Pagrindinis projekto tikslas – tobulinti studentės mokslines kompetencijas atliekant tyrimą, nagrinėjantį, kaip 1940–1953 m. Lietuvos gyventojų trėmimus patyrusių žmonių atmintis ir kultūrinė trauma yra medijuojama vėlesnių (antrosios ir trečiosios) postatminties kartų kūryboje. Tyrimo metu analizuojami du postatminties kartų autorių kūriniai – J. Vilės ir L. Itagaki grafinis romanas vaikams „Sibiro haiku“ ir G. Beinoriūtės dokumentinis filmas „Gyveno senelis ir bobutė“, žvelgiant į šiuos kultūrinės atminties produktus kaip lęšį, per kurį gali būti suvoktas kultūrinės/kolektyvinės traumos fenomenas. Tyrimas ir jo rezultatai aktualūs tiek tarptautiniu lygmeniu, tiriant tremties postatminties kartų kūrinius iš sąlyginai naujų postatminties, kultūrinės traumos teorinių perspektyvų, pritaikant jas Lietuvos atminties studijų kontekste, tiek nacionaliniu lygmeniu bandant suprasti, kaip kolektyvinės traumos mediacija per kultūrinius produktus leidžia tremtinių palikuonims įprasminti savo šeimos istoriją ir plėsti platesnės visuomenės suvokimą apie tremties padarinius Lietuvoje.