Studentų mokslinis tyrimas. Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio politinės lyderystės fenomenas karo kontekste: strateginės komunikacijos kokybinė analizė

Projekto vadovas
Nerijus Maliukevičius
Projekto trukmė
2022 m. liepos 1 d. – 2022 m. rugpjūčio 31 d.
Dalyviai
Elžbieta Kriaučiūnaitė

Projekto aprašymas

Tyrimo metu bus nagrinėjama Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio politinė komunikacija karo kontekste, pasitelkiant kokybinę turinio analizę. Tyrime keliami klausimai: 1) kokias komunikacijos strategijas pasitelkia V. Zelenskis? 2) kaip Ukrainos prezidentas pasitelkia politinę retoriką įtvirtinant politinę lyderystę karo metu? ir 3) koks sąryšis tarp V. Zelenskio neverbalinės ir verbalinės komunikacijos? Nepaisant to, kad politinių lyderių verbalinė ir neverbalinė komunikacija buvo tirta kitose šalyse, tokios komunikacijos tyrimai Lietuvoje nėra dažni. Atsižvelgiant į tai, šis tyrimas taps indėliu į Lietuvos politinės komunikacijos akademinį lauką, prisidės prie bendro supratimo apie politinių lyderių skleidžiamų verbalinių ir neverbalinių komunikacijos pranešimų tarpusavio santykį bei leis geriau suvokti, kaip yra formuojama politinė lyderystė karo kontekste.