Uždaryti
2021-05-11 09:55:13
2021-05-03 00:00:00

Jau skelbiami rudens semestro tvarkaraščiai. Norėdami juos pamatyti, VU tvarakaraščių puslapyje pasirinkite 2021/2022 rudens semestrą. Tvarkaraščius rasite čia.

2021-05-11 09:55:13
2021-01-15 00:00:00

VU TSPMI tarybos sprendimu visas studijų procesas 2020-2021 mokslo metų pavasario semestrą vyks virtualiai. Semestro tvakaraščius galite rasti čia!

COST projektas „Tikrasis Europos rinkėjas: Europos rinkiminės demokratijos, įtraukiančios kontinento Vakarus, Pietus ir Rytus, perspektyvų analizės strategija“

Projekto vadovas
Ainė Ramonaitė
Projekto trukmė
2009–2013 m.
Finansuotojas
COST

Projekto aprašymas

Pagrindinis veiklos tikslas – gerinti rinkiminės demokratijos efektyvumo Europoje analizės materialines prielaidas ir mokslinę kompetenciją. Šios prielaidos bus stiprinamos identifikuojant ir integruojant atskirų šalių rinkiminio elgesio duomenų bazes. Moksliniai veiklos uždaviniai: 1) apžvelgti skirtingų šalių rinkiminio elgesio tyrimų tradicijas, identifikuoti ir palyginti tyrimų strategijas ir rezultatus; 2) įvertinti nacionalinių rinkiminių apklausų palyginamumą; 3) sukurti vieningą rinkiminio elgesio teorinį modelį ir tyrimų programą.
Numatomi tokie veiklos rezultatai:
1) Bendra duomenų bazė, apimanti duomenis iš visų COST šalių Nacionalinių rinkiminių apklausų.
2) Kasmetinės Žiemos mokyklos, kuriose iki 30 jaunųjų mokslininkų iš COST šalių gaus metodologinį parengimą atlikti lyginamąją rinkiminio elgesio analizę.
3) Kasmetinė mokslinė konferencija.
4) Dvi mokslinės monografijos, publikuotos prestižinėje leidykloje, ir moksliniai straipsniai recenzuojamuose moksliniuose žurnaluose.