2022-06-26 11:24:19
2022-05-31 21:00:00

Vilniaus universitete vyksta pirmasis priėmimo į magistrantūros studijų programas etapas, kuris tęsis iki birželio 29 d. Pildykite prašymą čia

Modernioji moralės ir politikos santykio problema: Vakarų ir Lietuvos filosofijos iššūkis

Projekto vadovas
Alvydas Jokubaitis
Projekto trukmė
2021 m. kovo 8 d. – 2022 m. gruodžio 31 d.

Projekto aprašymas

Projekto tikslas – į diskusiją suvedant dviejų modernybės mąstymui alternatyvos ieškojusių filosofų – Roberto Spaemanno ir Hannah Arendt – svarstymus apie asmens moralumą ir politiškumą, suformuluoti ontologinį integralaus moralumo ir politiškumo santykio aiškinimą, kuris leistų naujai pažvelgti į Lietuvos filosofų Stasio Šalkauskio ir Antano Maceinos politikos bei moralės santykio sampratas. Šiuo projektu siekiama atverti naują Vakarų ir Lietuvos modernizacijos procesų analizės perspektyvą, nagrinėjančią sudėtingą politikos ir moralės santykio problemą.

Projekto tikslo siekiama įgyvendinant šiuos uždavinius:
1. Remiantis Roberto Spaemanno ir Hannah Arendt filosofiniais darbais, išnagrinėti politikos ir moralės santykio problemą pasitelkiant iki šiol mažai plėtotą ontologinį prieigos būdą ir asmens sąvoką kaip šios prieigos pagrindą. Ši analizė leidžia pamatyti ne tik kontroversišką ir problemišką politikos ir moralės santykio pusę, kuri dažniausiai pabrėžiama šiuolaikinėje filosofijoje (pavyzdžiui, šiuo metu aktyviai vykstančioje politinių realistų ir idealistų diskusijoje), tačiau ir atrasti šias dvi sritis jungiančius elementus.
2. Atsispiriant nuo Spaemanno svarstymų apie moralumo ontologiją ir Arendt idėjų apie politiškumą, suformuluoti asmens sampratos apmatus, nuosekliai derinančius moralumą ir politiškumą.
3. Remiantis Spaemanno ir Arendt moralės ir politikos santykio samprata, ištirti Šalkauskio ir Maceinos asmens koncepcija, kuri leistų išsamiai atskleisti filosofinį jų modernybės supratimą.

Materialus siūlomo projekto rezultatas – knyga preliminariu pavadinimu „Politika ir moralė: ontologinė perspektyva“.