2022-06-27 02:53:24
2022-05-31 21:00:00

Vilniaus universitete vyksta pirmasis priėmimo į magistrantūros studijų programas etapas, kuris tęsis iki birželio 29 d. Pildykite prašymą čia

Studentų mokslinis tyrimas. Postatmintis ir transgeneracinė trauma: antrosios ir trečiosios kartos tremtinių palikuonių istorinės savivokos analizė

Projekto vadovas
Violeta Davoliūtė
Projekto trukmė
2021 m. rugsėjo 1 d. - 2022 m. kovo 31 d.
Dalyviai
Gabrielė Blikertaitė

Projekto aprašymas

Pagrindinis projekto tikslas – tobulinti studentės mokslines kompetencijas atliekant tyrimą, nagrinėjantį, kaip 1940-1953 m. ištremtų Lietuvos gyventojų atmintis ir trauminės patirtys perteikiamos jų palikuonims, kaip represijų praeitis formuoja ir veikia tremtinių palikuonių tapatybę, ir kaip ši tapatybė transformuojasi antrojoje (augusioje sovietmečiu) ir trečiojoje (augusioje nepriklausomoje Lietuvoje) kartose. Projekto metu Lietuvos tremtinių palikuonių istorinė savivoka bus analizuojama taikant socialinių atminties studijų lauke naują postatminties koncepciją, kuri apibrėžia, kaip trauminių istorinių patirčių atmintis perteikiama tas patirtis išgyvenusiųjų palikuonims, kaip šis procesas veikia šeimyninėje ir kultūrinėje plotmėse.

Tyrimo metu bus atliekami kokybiniai, pusiau struktūruoti antrosios ir trečiosios kartos tremtinių palikuonių interviu, kurie vėliau bus analizuojami iš postatminties studijų perspektyvos. Tyrimo rezultatai aktualūs tarptautiniu mastu praplečiant postatminties koncepcijos pritaikymą Lietuvos atvejui. Tyrimas svarbus ir nacionaliniu lygmeniu, kadangi Lietuvos tremties atmintis nebuvo plačiai nagrinėta taikant postatminties studijų paradigmą, todėl projekto rezultatai atskleis, kaip formuojasi ir keičiasi tremtinių palikuonių postatmintis Lietuvoje, bei leis palyginti, kaip režimo pokyčiai veikia tremtinių palikuonių istorinę savivoką ir politinę tapatybę. Atlikus mokslinį tyrimą bus užtikrinta projekto rezultatų sklaida: surinkta interviu medžiaga bus perduota (Po)sovietinės atminties studijų centro archyvui, rengiamas mokslinio straipsnio projektas ir pristatymas mokslinės konferencijos metu. Projekto metu pasiekti rezultatai neabejotinai praplės tiek bendrą postatminties studijų paradigmą, tiek suteiks naujų žinių apie tremties atmintį Lietuvoje.