2022-06-27 03:24:44
2022-05-31 21:00:00

Vilniaus universitete vyksta pirmasis priėmimo į magistrantūros studijų programas etapas, kuris tęsis iki birželio 29 d. Pildykite prašymą čia

Rytų kryptis Lietuvos užsienio politikoje: RF Kaliningrado srities, Baltarusijos ir Ukrainos atvejai

Projekto vadovas
Raimundas Lopata
Projekto trukmė
2004 m.
Dalyviai
Raimundas Lopata
Vladas Sirutavičius
doc. dr. Lauras Bielinis
Inga Stanytė-Toločkienė
Liudas Zdanavičius

Projekto aprašymas

Tapdama tikrąja NATO ir ES nare, Lietuva stengiasi identifikuoti savo vietą, rolę ir statusą šiose organizacijose. Vienas iš būdų tai atlikti – įvertinus regioninės politikos patirtį, atsižvelgus į besikeičiančią tarptautinę aplinką ir euro-atlantines institucijas, nubrėžti būsimų santykių su artimiausiais, euro-atlantinei erdvei nepriklausančiais kaimynais – Rusijos Federacijos Kaliningrado sritimi, Baltarusija bei Ukraina – perspektyvą.
Projekto monografijoje siekiama apibrėžti bendradarbiavimo su RF Kaliningrado sritimi, Baltarusija bei Ukraina perspektyvas Lietuvai tapus ES ir NATO nare ir nustatyti galimą Lietuvos vaidmenį šių euro-atlantinių institucijų politikoje kaimynų Rytuose atžvilgiu.
VU TSPMI ekspertai tyrė bendradarbiavimo su RF Kaliningrado sritimi, Baltarusija bei Ukraina perspektyvas Lietuvai tapus ES ir NATO nare. Savo išvadas dėl galimo Lietuvos vaidmens šių euro-atlantinių institucijų politikoje kaimynų Rytuose atžvilgiu instituto mokslininkai pateikė monografijoje: R.Lopata, L.Bielinis, V. Sirutavičius, I.Stanytė-Toločkienė, „Lietuvos užsienio politikos rytų kryptis: santykių su Rusijos Federacijos Kaliningrado sritimi, Baltarusija ir Ukraina perspektyva“ (Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2007).