2022-05-20 17:27:18
2022-03-21 22:00:00

Prenumeruok VU TSPMI naujienlaiškį būsimiems(-oms) studentams(-ėms) – čia!

2022-05-20 17:27:18
2022-05-18 21:00:00

Paskelbtas VU TSPMI magistro ir politikos mokslų bakalauro baigiamųjų darbų gynimo tvarkaraštis.  Jį galite rasti čia.

2022-05-20 17:27:18
2022-05-16 21:00:00

Paskelbti pavasario semestro egzaminų tvarkaraščiai. Juos rasite čia.

Doktorantūros studijų programa

Politikos mokslų doktorantūra - tai aukščiausia politikos mokslų studijų pakopa, kuria rengiami politikos mokslų daktarai, plėtojami politikos mokslai Lietuvoje. Politikos mokslų doktorantūra apima: doktorantūros studijas, kryptingus mokslinius tyrimus ir disertacijos rengimą. Politikos mokslų doktorantūros studijos vykdomos pagal TSPMI Tarybos ir VU Rektoriaus patvirtintą studijų programą. Politikos mokslų doktorantūros studijų metu organizuojamas TSPMI doktorantų kolokviumas, reguliariai veikiantis visų etapų metu. Doktorantas studijuoja ne mažiau nei tris dalykus. Studijuojami dalykai skirstomi į privalomuosius (2) ir pasirenkamus (1).

Siųstis studijų tvarkaraštį
Politikos mokslų metodologija
11 ECTS

Privalomas politikos mokslų doktorantūros studijų kursas. Jo metu doktorantai gilinasi į mokslo metodą kaip visumą bendrų taisyklių ir principų, kuriomis turi remtis patikimo politinių reiškinių pažinimo siekiantis mąstymas.

Siųstis programą
Моkslinio darbo ir akademinės veiklos pagrindai
11 ECTS

Privalomas politikos mokslų doktorantūros studijų kursas, skirtas supažindinti doktorantus su esminiais socialinių mokslų filosofijos ir pagrindinių prieigų ginčais, svarstymais, problemomis bei padėti įgyti žinių ir įgūdžių, reikalingų disertacijos, straipsnių ir pranešimų konferencijose rengimui.

Siųstis programą
Viešoji politika ir administravimas
8 ECTS

Pasirenkamas doktorantūros studijų kursas, skirtas viešosios politikos ir administravimo analizei.

Siųstis programą
Politinė filosofija
8 ECTS

Pasirenkamas doktorantūros studijų kursas, skirtas svarbiausių klasikinės ir šiuolaikinės politinės teorijos autorių studijoms.

Siųstis programą
Šiuolaikiniai politiniai režimai
8 ECTS

Pasirenkamas doktorantūros studijų dalykas, skirtas šiuolaikinių politinių režimų, jų tipologijos bei kaitos analizei.

Siųstis programą
Bendradarbiavimas ir integracija Europoje
8 ECTS

Pasirenkamas doktorantūros studijų kursas, skirtas Europos kontinente veikiančių tarptautinio bendradarbiavimo organizacijų (Europos Sąjungos, Europos Tarybos, NATO, ESBO ir kitų subregioninių junginių) paskirties, institucinės sąrangos, patirties ir raidos problemoms analizuoti.

Siųstis programą
Tarptautiniai santykiai ir jų teorijos
8 ECTS

Pasirenkamas doktorantūros studijų kursas, skirtas tarptautinių santykių teorijų bei metodologinių ginčų analizei ir taikymui politikos moksluose.

Siųstis programą
Politikos sociologija
8 ECTS

Pasirenkamas doktorantūros studijų kursas, skirtas politikos sociologinei analizei.

Siųstis programą