Uždaryti

Apie institutą

„Rimtai žiūrime į savo misiją ugdyti kuriantį elitą Lietuvai ir pasauliui. Norime, kad institute studijuojantis jaunimas ne tik įgytų dalykinių politikos, tarptautinių santykių, ekonomikos, filosofijos, teisės, sociologijos ir kitų socialinių mokslų žinių bei ugdytų analitinius gebėjimus, bet ir turėtų palankią terpę imtis pokyčių, sprendžiant mūsų politinei bendruomenei svarbias problemas. Manome, kad neužtenka aukščiausios Lietuvoje studijų kokybės ir aktualių mokslinių tyrimų. Svarbu įsitraukti į bendruomenės reikalų svarstymą, kurti ir stiprinti profesinius tinklus, kuriais ne tik perduodamos žinios, bet ir vykdomi pokyčiai. Norime būti ne tik geriausiai vertinama diplomatų ir politikos analitikų ugdymo aukštoji mokykla Baltijos šalyse, bet ir ugdyti lyderystės gebėjimus, kad mūsų studentai ir alumnių bendruomenės nariai svariai prisidėtų prie mūsų šalies ir pasaulio problemų sprendimo.“ – prof. Ramūnas Vilpišauskas

Apie institutą
VU TSPMI MISIJA

Ugdyti kuriantį elitą Lietuvai ir pasauliui.

VU TSPMI vizija

Gyvybinga dėstančiųjų, besimokančiųjų ir baigusiųjų studijas bendruomenė

VU TSPMI vertybės

Akademinė laisvė, pagarba ir atsakomybė

Apie Institutą

Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas (VU TSPMI) – viena ryškiausių socialinių mokslų įstaigų Vidurio ir Rytų Europoje bei Baltijos regione. Institutas – fakulteto statusą turintys akademinis Vilniaus universiteto padalinys, kurio specializacija – socialiniai ir politikos mokslai. Jau daugiau nei 25-erius metus jis ugdo naująją Lietuvos intelektualinio elito kartą – universalaus išsilavinimo, plataus akiračio, smalsų, vertybiškai orientuotą ir visuomeniškai aktyvų jaunimą.

Įsteigtas 1992 m., vos atkūrus Lietuvos Nepriklausomybę, tuometinis Tarptautinių santykių institutas vienas pirmųjų Baltijos šalyse ėmė plėtoti politikos mokslus ir netrukus tapo itin aktyviu akademinio ir visuomeninio regiono gyvenimo dalyviu. Veiklą jis pradėjo dvejų metų tarptautinių santykių ir diplomatijos studijų programa, išugdė nemažą dalį jaunosios kartos Lietuvos diplomatinio korpuso narių ir pamažu išaugo į aukštojo mokslo įstaigą, kuri ruošia puikius politikos mokslų, tarptautinių santykių ir viešojo administravimo specialistus.

Institutas vykdo trijų pakopų studijas: Politikos mokslų bakalauro programą, šešias magistro programas – Europos studijųŠiuolaikinės politikos studijųTarptautinių santykių ir diplomatijosViešosios politikos analizėsPolitikos ir medijų bei Rytų Europos ir Rusijos studijų (pastaroji – anglų k.) –  bei dienines ir ištęstines doktorantūros studijas.
Pripažintų ir perspektyviausių Lietuvos mokslininkų bei dėstytojų kolektyvas; tarpdiscipliniškumo siekis ir šiuolaikiška mokymo metodika, leidžiantys ugdyti kritinį ir kūrybinį mąstymą; aktualūs tyrimai ir profesionali politinė ekspertizė; bendradarbiavimas su pirmaujančiais Europos ir viso pasaulio universitetais bei tyrimų centrais –TSPMI daro gerai žinoma, puikiai vertinama aukštojo mokslo įstaiga ir smegenų centru.

Išskirtinės, platų politikos supratimą suteikiančios, bakalauro studijos, sėkmingai konkuruojančios Europos universitetinėje erdvėje. Jau daugiau nei dešimtmetį TSPMI studijų programos yra tarp populiariausių Lietuvoje. Prioritetą politikos mokslų studijoms teikia aukščiausiais balais brandos egzaminus išlaikę šalies abiturientai. Beveik trečdalis (29 %) visų 2011 – 2015 m. įstojusiųjų į politikos mokslų bakalauro programą yra „šimtukininkai“ – bent iš vieno valstybinio brandos egzamino gavę maksimalų galimą įvertinimą.

TSPMI pritraukia gabiausius ir labiausiai motyvuotus šalies jaunuolius, kurie, studijuodami Institute, įgyja puikų universitetinį išsilavinimą ir įsijungia į TSPMI bendruomenės gyvenimą. Baigę Institutą, TSPMI alumnai tampa lyderiais visur, kokią tik veiklos sritį bepasirinktų.

Į individualius studentų pasirinkimus orientuotos magistrantūros studijos. Atsižvelgiant į tai, kad rinkos poreikiai yra ne vien nepriekaištinga specializacija, bet ir akiračio platumas, studentams sudarytos galimybės pagal individualius poreikius ženkliai didesnę dalį kreditų susirinkti iš pasirenkamųjų dalykų, dėstomų VU TSPMI. Pastarųjų magistrams siūloma daugiau nei dvidešimt – nuo regionų iki saugumo studijų, nuo medijų analizės iki viešosios politikos dalykų.

Atsakinga ir tarptautiniu mastu žinoma tyrėjų bendruomenė, kurianti naujas, regionui ir valstybei svarbias žinias. Mokslinę veiklą TSPMI tyrėjai grindžia trimis svarbiausiais principais: (1) rinktis aktualias tyrimų problemas; (2) analizuoti jas tarpdiscipliniškai, taikant ne vien politikos mokslų, bet ir ekonomikos, teisės, filosofijos, komunikacijos mokslų žinias bei metodus; (3) pateikti originalius problemų sprendimus ir suprantamai pristatyti juos politikos formuotojams, akademinei bendruomenei ir visiems, kurie domisi politiniu gyvenimu.

Instituto ekspertai analizuoja svarbiausias šalies ir tarptautinės politikos problemas, vykdo reikšmingus mokslinius ir taikomuosius tyrimus viešosios politikos, tarptautinių santykių, politinės sociologijos, politikos teorijos ir kitose srityse. TSPMI mokslininkai, teikdami ekspertines žinias, prisidėjo prie Lietuvos integracijos į ES ir NATO, šalies viešojo sektoriaus reformų, tarptautinio bendradarbiavimo plėtros.

2018 m. MOSTA įvertino VU TSPMI kaip geriausią politikos mokslų padalinį Lietuvoje, atkreipdama dėmesį į vykdomų tyrimų tarptautiškumą, aktyvų dalyvavimą tarptautiniuose tyrėjų tinkluose bei vykdomus projektus. MOSTA ataskaitoje taip pat pažymima, jog institutas turi didelę įtaką Lietuvoje, pabrėžiama instituto vykdomų mokslinių tyrimų svarba politikos formavimui.

Labiausiai studentus įtraukiantis, matomiausias ir visuomeniškiausias Vilniaus universiteto kamieninis akademinis padalinys. Institutas visuomet siekia gauti grįžtamąjį ryšį iš studentų, atsižvelgia į jų pastabas bei poreikius ir koreguojant ir tobulinant studijų procesą: reguliariai organizuojami studijų komitetų susitikimai, juose dalyvauja studentų atstovai, pildomos kursų vertinimo anketos. Institute veikia kelios studentų organizacijos: VU SA TSPMI, corp!Republica, VU TSPMI SMD, kurios nuolat prisideda prie bendruomenės kūrimo. Institute skatinamos įvairios studentų iniciatyvos: politologų dienų (PoDi) savaitė, studentų mokslinės draugijos (SMD) veiksmo savaitė, laikraščio „Post Scriptum“ leidyba bei daugelis kitų.

Visuomenei atvira diskusijų aktualiais politiniais klausimais erdvė. Institute vyksta svarbiausi šalies politikos mokslų renginiai – konferencijos, seminarai, apskritojo stalo diskusijos; čia dalyvauja geriausi Lietuvos ir pasaulio mokslininkai. Lietuvoje viešintys aukščiausio rango politikai ir diplomatai viešąsias paskaitas akademijai, politikos formuotojams ir vykdytojams bei žiniasklaidai ir nevyriausybinio sektoriaus atstovams skaito būtent VU TSPMI.

Instituto svečiai
Peter Burian
Europos Sąjungos specialusis įgaliotinis Vidurinėje Azijoje
Diskusija „EU-Central Asia relations: opportunities and challenges“
Shlomo Avineri
Jeruzalės Hebrajų universiteto profesorius
Prof. Shlomo Avineri paskaita „Globalūs iššūkiai liberaliai demokratijai“
Marty Linsky
Harvardo universiteto J.F. Kennedy Vyriausybės mokyklos (HKS) dėstytojas
Diskusija „Nuvilti piliečiai ir globalios lyderystės krizė” su M. Linsky
Malcolm Rifkind
Vizituojantis profesorius Karališkajame Londono koledže
Sero Malcolm Rifkind paskaita „Jungtinės Karalystės užsienio politika po BREXIT“
Karen Dawisha
Majamio universiteto (Oksfordas, Ohajas) politikos mokslų profesorė
Prof. Karen Dawisha paskaita „Putin’s Kleptocracy“
Leszek Balcerowicz
Buvęs Lenkijos Finansų ministras (1989-1991 m.) ir Lenkijos centrinio banko (2001-2007 m.) vadovas
Prof. Leszek Balcerowicz paskaita „The ways out of the euro zone crisis and the interests of non-euro EU member states“
Peter Plenta
Sarajevo universiteto Tarptautinių santykių ir Viešojo administravimo katedros vadovas
Dr. Peterio Plentos paskaita „Kirgizija: demokratijos sala, nestabilumas ir nenuspėjamumas centrinėje Azijoje“
Natalija Zubarevič
Rusijos Nepriklausomo socialinės politikos instituto Regioninės programos direktorė
Prof. dr. Natalijos Zubarevič paskaita „Šiandieninės Rusijos regioninio vystymosi tendencijos ir ateities perspektyvos“
Motohiro Tsuchiya
Kejo universiteto Japonijoje profesorius
Prof. Motohiro Tsuchiya paskaita „Japan’s Response to Cyber Threats“
Marta Dyczok
Kijevo nacionalinio universiteto Mohyla akademijojos profesorė
Prof. Marta Dyczok: “Ukraine crisis: Media Representations in the Context of Information Warfare“
David Lidington
Buvęs Didžiosios Britanijos ES reikalų ministras
Vieša David Lidington paskaita „Ambicinga darbotvarkė: Europos Sąjunga ir mūsų Rytų kaimynės“
Tim Haughton
Birmingemo universiteto daktaras
Timo Haugtono paskaita apie Didžiosios Britanijos pasitraukimą iš ES
Michael Oren
Izraelio premjero B.Netanyahu pavaduotojas diplomatiniams klausimams
Izraelio premjero B.Netanyahu pavaduotojo diplomatiniams klausimams Michael Oren paskaita apie Izraelio užsienio politiką
Clark S. Judge
Baltųjų Rūmų rašytojų grupės įkūrėjas ir vykdantysis direktorius
Clark S. Judge paskaita “Leadership in Contemporary International Politics: How Leaders Communicate?”
Sergejus Gurievas
Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko ekonomistas
Profesoriaus Sergejaus Gurievo paskaita „Growth Prospects and Challenges in Eastern Europe“
Taras Kuzio
Vašingtono Johns Hopkins universiteto Transatlantinių santykių centro tyrėjas
Dr. Taraso Kuzio paskaita „Western Writing and (Mis)understanding about Putin’s War Against Ukraine: The Good, the Bad, and The Ugly“
Jim Cloos
ES Tarybos Generalinio sekretoriaus pavaduotojas
Jim Cloos paskaita “The way forward for the EU project”
Ann Cooper
Viena iš 1987-ųjų metų mitingo prie A. Mickevičiaus paminklo dalyvių
Diskusija „Nepriklausomybės judėjimai. Mitingas 1987-aisiais“
Globėjų taryba

Pagal VU TSPMI veiklą reglamentuojančius dokumentus, Direktorius gali sudaryti veiklos planavimo, tarptautinių patarėjų, globėjų, studentų grįžtamo o ryšio ir kitus nuolat ar laikinai jam patariančius darinius.

Globėjų taryba – tai Direktoriaus įsakymu sudarytas nuolatinis patariamasis organas, į kurio sudėtį įeina ir tarptautiniai patarėjai. Vykdydama savo įgaliojimus Globejų taryba padeda Direktoriui siekti VU TSPMI misijos ir strateginių prioritetų įgyvendinimo, remia instituto veiklas ir iniciatyvas.

Instituto partneriai
Partneriai
Narystė

Struktūra

Taryba

Taryba – kolegialus Instituto savivaldos organas, sudaromas 4 metams. Taryba užtikrina kultūros, mokslo, tyrimų ir dėstymo laisvę Institute, Instituto bendrųjų akademinių reikalų ir kitų su Instituto ir viso Universiteto akademine veikla susijusių klausimų kolegialų aptarimą ir jiems įgyvendinti reikalingų teisės aktų priėmimą ir prižiūri, kad dekano veikla atitiktų Universiteto misiją, Instituto veiklos tikslus, uždavinius ir principus, bendruosius akademinius interesus.

Prof. Alvydas Jokubaitis
Tarybos pirmininkas
alvydas.jokubaitis@tspmi.vu.lt
Dr. Liutauras Gudžinskas
Tarybos pirmininko pavaduotojas
liutauras.gudzinskas@tspmi.vu.lt

VU TSPMI Tarybos posėdžių protokolai (2019-2023 metų kadencija):

Nr. 270000-TP-6 Nr. 270000-TP-7 Nr. 270000-TP-8 Nr. 270000-TP-9
Direktorius

Direktorius atsako už vadovavimą Institutui bei už Instituto veiklos plano įgyvendinimą, vadovaujantis Universiteto strateginiu veiklos planu. Taip pat atsako, kad Instituto veikla atitiktų Statutą, kitus įstatymus, poįstatyminius ir Universiteto teisės aktus.
Direktorius atsakingas už bendrą studijų programų ir mokslinių tyrimų efektyvumą bei raidos kokybę pagrindinėje Instituto veiklos srityje; užtikrina studijų programų ir mokslinių tyrimų programų sąsają ir šių programų tarpdalykinius ryšius.

Doc. dr. Margarita Šešelgytė
Instituto direktorė
Tel.: (5) 251 4130 margarita.seselgyte@tspmi.vu.lt
Direktoriaus pavaduotojos

Direktorius turi savo pavaduotojus – Direktoriaus pavaduotojus, kurie jam yra pavaldūs ir atskaitingi.

Dr. Lina Strupinskienė
Direktoriaus pavaduotoja studijoms
Tel.: (5) 251 4132 lina.strupinskiene@tspmi.vu.lt
Dr. Vilius Mačkinis
Direktoriaus pavaduotoja mokslui
Tel.: (5) 251 4133 vilius.mackinis@tspmi.vu.lt
Akademiniai struktūriniai padaliniai
Neakademiniai struktūriniai padaliniai
Akademinės etikos komisija

Akademinės etikos komisija – nagrinėja pareiškimus dėl akademinės bendruomenės narių, dirbančių ar studijuojančių tame padalinyje, ar padalinio administracijos darbuotojų veiksmų, pažeidžiančių akademinę etiką.

Ginčų nagrinėjimo komisija

Ginčų nagrinėjimo komisija – nagrinėja pareiškimus dėl ginčų, susijusių su mokslo ir studijų veikla, tarp universitete studijuojančiųjų ir kitų bendruomenės narių, dirbančių tame padalinyje, bei apeliacijas dėl egzaminų vertinimo.

Dr. Justinas Dementavičius Docentas, vyresnysis mokslo darbuotojas Dr. Liutauras Gudžinskas Docentas Dr. Deividas Šlekys Docentas, mokslo darbuotojas
Erikas Jankūnas Studentų atstovas
Kamilė Bartusevičiūtė Studentų atstovė
Gustas Navickas Studentų atstovas
Europos studijų programos komitetas