Uždaryti
Dėstytojai Tyrėjai

Prof. dr. Ainė Ramonaitė

Profesorė, vyriausioji mokslo darbuotoja

VU TSPMI profesorė A.Ramonaitė baigė Politikos mokslų bakalauro programą (1998) ir Lyginamosios politikos magistro programą (2000) VU Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institute, 1996 – 1997 studijavo Helsinkio universitete. 2005 metais apgynė daktaro disertaciją „Piliečių ir valstybės santykis pokomunistinėje demokratijoje: politinio susvetimėjimo Lietuvoje analizė“.

Institute dirbta nuo 2003 m., yra VU TSPMI Tarybos narė. Lietuvos socialinių mokslų forumo koordinatorė, Lietuvos politologų asociacijos narė, žurnalų „Baltic Journal of Political Science“ ir „Politologija“ redakcinės kolegijos narė; Aukštojo mokslo tarybos narė (2007–2009); Valstybės pažangos tarybos narė (nuo 2010 m.). 2007 m. išrinkta geriausia TSPMI dėstytoja.

Dėstomi kursai

Politikos mokslo pagrindai

Valstybė ir pilietinė visuomenė

Moksliniai interesai

Pilietinė visuomenė

Politinis dalyvavimas

Politinių partijų studijos

Politinė elgsena

Politinė kultūra

Rinkiminis elgesys

Dėstytojai Tyrėjai