Uždaryti
Dėstytojai Tyrėjai

Dr. Ramūnas Vilpišauskas

Profesorius

VU TSPMI direktorius (nuo 2009 m.), profesorius, socialinių mokslų daktaras. Baigęs Vilniaus universitetą (Ekonomikos fakultetą ir TSPMI) ir Lancaster‘io universitetą (Didžioji Britanija).

VU TSPMI dirba nuo 1996-tųjų metų. Be dabar dėstomų kursų anksčiau institute yra skaitęs tarptautinės ekonomikos, politikos analizės, Europos ekonomikos, viešojo pasirinkimo, ES plėtros dalykus. Atliko mokslinius tyrimus su Fulbright stipendija Columbia Universitete (JAV), Europos Universiteto Institute (Italija), dėstė Syracuse Universitete (JAV), Carleton Universitete (Kanada). Taip pat skaitė paskaitas kituose JAV bei Kanados universitetuose. Baigė Carleton universiteto Prekybos politikos ir diplomatijos kursus (Otavoje), Švedijos Instituto vadybos programą (Stokholme). 2004-2009 m. dirbo Lietuvos Respublikos Prezidento patarėju, Ekonominės ir socialinės politikos grupės vadovu, 2006-2009 m. Prezidento patarėjų koordinatoriumi.
2003-2004 m. Lietuvos politologų asociacijos prezidentas, 2002-2004 m. Atviros Lietuvos fondo valdybos narys. Europos Sąjungos studijų asociacijos (JAV) narys. Keletą metų iki 2004 m. buvo Europos Komiteto prie LRV konsultantas. Konsultavo Gruzijos, Bosnijos ir Hercegovinos, Azerbaidžano institucijas integracijos į Europos Sąjungą ir vidaus reformų klausimais. Lietuvos Pažangos tarybos (nuo 2010 m.) ir Saulėlydžio komisijos (nuo 2009 m.) narys.

Dėstomi kursai

Europos integracijos politinė ekonomija

Kylantys pasaulio regionai

Tarptautinė politinė ekonomija ir globalizacija

ES institucijos ir viešoji politika

Kylantys pasaulio regionai

Moksliniai interesai

Europos ekonominė ir politinė integracija

Globalizacija

Regionalizmas

Tarptautinė politinė ekonomija

Viešosios politikos ir valstybės vaidmens analizė

Dėstytojai Tyrėjai