Uždaryti

Partinės demokratijos pabaiga? Politinis atstovavimas ir ideologijos

Knygos straipsnių autoriai – Alvydas Jokubaitis, Jūratė Kavaliauskaitė, Vaidas Morkevičius, Inga Vinogradnaitė, Rūta Žiliukaitė bei Ainė Ramonaitė, kuri yra ir šios knygos sudarytoja.

Knygos autorius, kaip ir daugelį Lietuvos žmonių, kamuoja suvokimas jog formaliai nepriekaištingai vykstančios demokratinės procedūros Lietuvoje neužtikrina prasmingo atstovavimo piliečių valiai. Šią studiją autoriai ėmėsi rašyti vedini siekio suprasti, kur glūdi Lietuvos politinės sistemos problemų šaknys, ir atsakyti į klausimą, kokios demokratijos norime ir kur turėtumėme judėti, kad politinės procedūros įgautų prasmę. Atsakymai, kuriuos rašydami šią knygą rado autoriai, buvo netikėti.

Knygoje siekiama atidžiai ir sistemingai ištirti partinės demokratijos padėtį Lietuvoje ir atsakyti į klausimą, ar, atsižvelgiant į demokratinius procesus poindustrinėse šalyse ir pokomunistinės visuomenės kontekstą, Lietuvoje įmanoma sveika partinė demokratija.