Uždaryti
2020-04-06 02:26:38
2020-03-12 00:00:00

Pagal VU sprendimą kontaktinis studijų procesas stabdomas iki balandžio 13 d. imtinai. Prašome sekti informaciją per VU TSPMI Facebook paskyrą ir tikrintis universiteto el. paštus bei E-mokymų sistemą.

Daugiau informacijos rasite čia

Dėstytojai Tyrėjai

Dr. Ieva Petronytė-Urbonavičienė

Asistentė, mokslo darbuotoja
Specializacijos
Lyginamoji politika ir politinė sociologija
Papildoma informacija
ieva_petronyte@yahoo.com

2006 m. VU TSPMI įgijo politikos mokslų bakalauro, 2008 m. – politikos mokslų magistro (lyginamosios politikos programa) laipsnį.

Nuo 2007 m. dirba ir nuo 2012 m. vadovauja Pilietinės visuomenės institutui,

2014 m. apgynė daktaro disertaciją „Nuostatų politiniais klausimais formavimasis pokomunistinėje valstybėje: Lietuvos atvejo studija”.

VU TSPMI dėsto nuo 2009 m.

Dėstomi kursai

Politikos mokslų pagrindai

Bakalauro koliokviumas

Politinė psichologija

Lyginamoji politika

Medijų politika

Moksliniai interesai

Pilietinė visuomenė

Politinis dalyvavimas

Politinis pažinimas

Politinė elgsena

Politinė kultūra

Dėstytojai Tyrėjai