Uždaryti
2020-07-05 16:24:17
2020-06-01 00:00:00
Gegužės 21 d. prasidėjo prašymų stoti į magistrantūros studijų programas teikimas! Daugiau informacijos rasite čia: https://bit.ly/magistrasinfo
Birželio 1 d. prasidėjo prašymų stoti į politikos mokslų bakalauro studijų programą teikimas! Daugiau informacijos rasite čia: https://bit.ly/bakalaurasinfo

Kilus klausimams prašome kreiptis į VU TSPMI studijų skyriaus vadovę Gintarę Proscevičiutę elektroniniu paštu gintare.prosceviciute@tspmi.vu.lt

Dėstytojai Tyrėjai

Dr. Ieva Petronytė-Urbonavičienė

Asistentė, mokslo darbuotoja
Specializacijos
Lyginamoji politika ir politinė sociologija
Papildoma informacija
ieva_petronyte@yahoo.com

2006 m. VU TSPMI įgijo politikos mokslų bakalauro, 2008 m. – politikos mokslų magistro (lyginamosios politikos programa) laipsnį.

Nuo 2007 m. dirba ir nuo 2012 m. vadovauja Pilietinės visuomenės institutui,

2014 m. apgynė daktaro disertaciją „Nuostatų politiniais klausimais formavimasis pokomunistinėje valstybėje: Lietuvos atvejo studija”.

VU TSPMI dėsto nuo 2009 m.

Dėstomi kursai

Politikos mokslų pagrindai

Bakalauro koliokviumas

Politinė psichologija

Lyginamoji politika

Medijų politika

Moksliniai interesai

Pilietinė visuomenė

Politinis dalyvavimas

Politinis pažinimas

Politinė elgsena

Politinė kultūra

Dėstytojai Tyrėjai