Uždaryti

VU TSPMI Alumni mentorystės programa

TSPMI Alumni mentorystės programa yra skirta dabartiniams TSPMI bakalauro ir magistro kursų studentams, siekiantiems įgyti praktinės patirties už auditorijos ribų. Programos metu, įvairiausių profesinių sričių TSPMI Alumnai savo patirtimi ir patarimais dalinasi porose su dar tebestudijuojančiais studentais, kurie turi unikalią galimybę perimti praktines mentorių žinias. Mentoriai bei studentai bendrauja individualiai, o taip pat kviečiami į bendrus susitikimus, aptarti mentorystės eigą ir patirtis.

2018 m. VU TSPMI mentorystės programos mentoriai
Mentorystė

Tai bendradarbiavimas tarp mentoriaus ir studento, kurio metu orientuojamasi į praktinį ir profesinį studento tobulėjimą. Tai būdas studentui mokytis ir augti už auditorijos ribų, sužinoti atsakymus į rūpimus klausimus, ieškoti ir rasti kelius, kaip atskleisti savo potencialą.

Mentorius

Tai asmuo, turintis patirtį tam tikroje profesinėje ar akademinėje srityje, ar tiesiog perėjęs keliais, kuriais ruošiasi eiti studentas. Todėl didelis amžiaus skirtumas tarp mentoriaus ir studento visai nėra svarbus – daug svarbiau yra abiejų pusių noras analizuoti kelius ir kliūtis, siekti užsibrėžtų rezultatų ir mokytis iš patirčių. Tad šis bendradarbiavimas teikia naudą ne vien studentui – prisidėdamas prie asmenybės ugdymo, mentorius daug išmoksta apie save, įgyja patirties mokydamas, praplečia savo paties akiratį.

 

Mentorystės nauda mentoriams

Įsitraukdami į mentorystę, mentorius ir studentas siekia skirtingų tikslų: studentas tikisi įgyti žinių, perimti sukauptą mentoriaus patirtį, arčiau susipažinti su jo profesine aplinka ir specifika. Mentoriaus keliami tikslai – tai perduoti savo žinias, ugdyti motyvuotą ir ambicingą žmogų ir padėti rasti tinkamiausius kelius nenutrūkstamam jo tobulėjimui.

Visgi, mentorystė mentoriui suteikia daug daugiau privalumų, jau vien dėl to, kad mentoriaus buvimas sektinu pavyzdžiu motyvuoja juo ir išlikti. Betarpiškai perteikdamas savo sukauptą žinojimą ir patirtį, mentorius gali peržvelgti ir pagerinti savo paties veiklą, profesinius rodiklius, neretai nusistovėjusią darbo metodiką ir kasdienių procesų valdymą. Juk sėkmingiausiai keičiamės tuomet, kada patys gilinamės ir įžvelgiame, kaip galėtume veikti efektyviau, užuot išgirdę nurodymus keistis iš šalies.

Be galimybės įsivertinti savo veiklas, mentorystė įgalina mentorių gilinti savo turimas praktines ir profesines žinias. Mentorystėje studentas yra ta šalis, kuri klausia, tad mentoriui reikia pasiruošti atsakymus, bendradarbiauti mokantis, plėsti akiratį. Tai ne vien būdas mentoriui pasikartoti turimas žinias, tačiau kartu ir jas atnaujinti – juk daug informacijos įsisavinama mokant, ne tik mokantis. Žinant, kad dažnas TSPMI alumnas lieka dirbti socialinėje-visuomeninėje srityje, kuri keičiasi ir vystosi, trumpai tariant, dabar, informacija, jos plėtra bei akademinis studento įnašas tampa ypač aktualūs.

Tad mentorystės nauda nėra vienareikšmiškai skirta studentui – įsitraukdamas į mentorystę, mentorius tobulėja ir pats. Prisijungę prie TSPMI Alumni mentorystės programos, mentoriai turi galimybę ne tik augti patys ugdant studentus, tačiau taip pat prisidės prie TSPMI bendruomenės ryšių stiprinimo, bendrauti su kitais mentoriais ir studentais ir plėsti savo akiračius.

Ankstesnių metų TSPMI mentorių atsiliepimai
  • „Programą vertinu labai teigiamai, ji buvo naudingau abiems pusėms. O ir alumni bendruomenėje man atsirado papildomas stimulas veiklai.“
  • „Labai įdomi veikla, skatinanti ir pačiam gerai permąstyti kaip ką dariau bei tuo pačiu pažinti naujus, įdomius ir veržlius žmones.“
  • „Jaučiau, kad su studentu atsirado ryšis ir abipusė pagarba.“
  • „Džiaugiuosi galėdamas naudingai ‘įdarbinti’ savo patirtį.“
  • „Dalyvavimas buvo naudingas ir įdomus: susipažinau su jaunais žmonėmis, praplėčiau akiratį, grįžau į akademinę bendruomenę.“
Mentorystės nauda studentui

Didžiausia nauda TSPMI studentams, dalyvaujantims TSPMI Alumni mentorystės programoje – tai individualus bendravimas su kiekvienam studentui priskirtu TSPMI alumni mentoriumi. Bendraujant, studentai turi unikalią galimybę betarpiškai gauti atsakymus į jiems rūpimus klausimus: apie bakalauro ar magistro studijas TSPMI, baigiamųjų darbų rašymą, pasirenkamuosius dalykus, įsidarbinimą, karjerą, mentorių profesinę patirtį ir daugelį kitų – priklausomai nuo paties studento poreikių. TSPMI alumnai yra praėję keliais, kuriais šiandien einate jūs, studentai – todėl gali patarti ne tik geranoriškai, bet ir remdamiesi savo ar savo bendrakursių patirtimi. Mentoriai padeda studentams atrasti savo kelius, geriau susiorientuoti profesiniuose klausimuose, pasiruošti įsidarbinimui, remia ir pataria studijų dalykuose. Per dvejus mentorystės metus turime ne vieną sėkmės istoriją – nuo nuoširdaus ir į ilgalaikį išaugusio bendravimo iki atrastų profesinių galimybių.

Mentorystė skatins jus tobulėti, mokantis iš mentoriaus profesinės bei asmeninės patirties. Todėl turbūt naudingiausia, ką jums gali pasiūlyti mentorius, yra alternatyvus požiūris į karjerą ar studijas ir jūsų situacijos vertinimas iš “insider’io” perspektyvos. Mentorius gali padėti pažvelgti į situaciją plačiau, kitu kampu, įvertinti jūsų idėjas ar patarti, kokie nauji gebėjimai, ištekliai jums galėtų būti naudingi, kaip planuoti darbus, vedančius jūsų tikslų link.

Svarbu, kad būtumėte aktyvūs dalyviai – tai, ką gausite iš mentorystės, daugiausia priklauso nuo jūsų iniciatyvos ir organizuotumo!

Ankstesnių metų TSPMI studentų atsiliepimai
  • „Labiausiai tai norėčiau padėkoti, nes man asmeniškai ši programa atnešė daug smagaus laiko, pasitikėjimo savimi, įdomių žinių ir supratimo, kad TSPMI bendruomenės nariai yra labai skirtingi ir kartu labai panašūs.“
  • „Mano mentorė atitiko visiškai visus mano lūkesčius, buvo labai rūpestinga, daug padėjo akademinėj srity, o taip pat, tapo ir mano drauge.“
  • „Vertinu tikrai teigiamai, turėjau puikias galimybes įgyti naujų kompetencijų taip pat susipažinau su daug kitų mentorių, buvo išlaikoma gan neformali aplinka, kuri padėjo pralaužti bendravimo barjerus.“