Uždaryti
Dėstytojai Tyrėjai

Dr. Vytautas Kuokštis

Docentas
Specializacijos
Politinė ekonomija
Papildoma informacija
kuokstis@gmail.com

Dr. Vytautas Kuokštis. Nuo 2016 metų – Instituto docentas. 2013 m. Vilniaus universitete apgynė daktaro disertaciją.

2008 m. VU TSPMI įgijo lyginamosios politikos magistro laipsnį,

2006 m. Stokholmo aukštojoje ekonomikos mokykloje Rygoje (SSE Riga) – ekonomikos ir verslo administravimo bakalauro laipsnį.

2016-17 metais buvo vizituojantis tyrėjas Harvardo universitete pagal Fulbright programą. Atliko mokslines stažuotes Ciuricho, Bristolio, Talino technikos universitetuose, taip pat Vidurio Europos Universitete, Europos universiteto institute, Universiteto koledže Londone.

Dėstomi kursai

Magistrinis koliokviumas

Bakalauro koliokviumas

Tarptautinė ekonomika

Moksliniai interesai

Tarptautinė politinė ekonomija

Lyginamoji politinė ekonomija

Publikacijos

„Currency Boards, Depoliticization and Macroeconomic Stability: The Political Economy of Institutional Complementarities“ [„Valiutų valdybos, depolitizacija ir makroekonominis stabilumas: institucinių papildomumų politinė ekonomija“], bendraautoris Magnus Feldmann, Policy Studies, publikuotas internete, 2017, 1-19

Dėstytojai Tyrėjai