2022-05-17 03:48:55
2022-03-21 22:00:00

Prenumeruok VU TSPMI naujienlaiškį būsimiems(-oms) studentams(-ėms) – čia!

Visi VU TSPMI žmonės

Matas Ažukas

VU TSPMI politikos mokslų bakalauro programos antrakursis

Kaip atsidūrei VU TSPMI? Kas lėmė tavo pasirinkimą studijas rinktis čia? Kokie interesai susiformavo bestudijuojant?

TSPMI atsidūriau perstojęs iš kito universiteto. Mano pasirinkimą studijuoti būtent VU TSPMI lėmė aukšta studijų kokybė ir programos įvairiapusiškumas. Interesai susiformavo jau anksčiau, dar mokyklos laikais, bet studijuojant čia, buvo atradimas daryti kokybinius tyrimus, daugiau sužinoti apie Vidurio Rytų istoriją, regiono specifiką. Tačiau visada sakiau ir sakysiu – mokslai svarbu, bet tai, ką veiki šalia mokslų – irgi yra be galo svarbu, nes padeda žmonėms suprasti, ko siekti gyvenime. Gyvenime vadovaujuosi mintimi, kad sėkmė – tai ne atsitiktinumas, ji ateina su sunkiu darbu. Visada reikia siekti kuo daugiau nuveikti, kad pasiektum maksimumą. Todėl visiems savo draugams, pažįstamiems sakau – ieškokite galimybių ir praktikos studijuojant universitete ar kolegijoje, įgysite praktinių gebėjimų, kuriuos galėsite pritaikyti darbo rinkoje.

Dalyvauji ne vienos organizacijos veikloje, galbūt gali plačiau papasakoti apie savo papildomas veiklas?

Dalyvauju ne tik organizacijų veikloje, bet ir įvairiuose nacionaliniuose bei tarptautiniuose projektuose, tokiose kaip Model European Parliament, European Youth Parliament ar Model United Nations, International Model Nato sesijose-konferencijose Suomijoje, Šveicarijoje, Lenkijoje, Rumunijoje ir Jungtinėse Amerikos Valstijose. 2021 m. pavasarį vyksiu į konferenciją Japonijoje. Šalia to, dalyvauju Atlanto sutarties Lietuvos bendrijos ir tarptautinės organizacijos Youth Atlantic Treaty Assocation veiklose. Šių organizacijų tikslas yra propaguoti ir remti Šiaurės Atlanto Sutarties  Organizacijos (NATO) pripažįstamas bei ginamas vertybes, jos tikslus ir veiklą stiprinant Europos bei transatlantinės bendruomenės saugumą. Organizacijas vienija labai įvairius žmonės: nuo studentų, iki žinomų politikų,diplomatų, kariškių bei akademikų. Viena iš veiklos krypčių – projektai jaunimui, skirti ugdyti pilietišką ir patriotišką Lietuvos visuomenę. Be to, savanoriauju tarptautinėse konferencijose, tenka prisidėti ir prie jų organizavimo. Anksčiau teko veikti tokiose organizacijose, kaip Lietuvos mokinių parlamente, Lietuvos moksleivių sąjungoje, Europos Jaunimo parlamente Lietuvoje, sporto savanorių sąjungoje, baltosiose pirštinėse.

Atlikai privalomą karinę tarybą, galbūt gali pasidalinti įspūdžiais ir papasakoti, kas privertė priimti tokį sprendimą?

Kad atliksiu privalomą karinę tarnybą, nusprendžiau tik atsiradus pirmiesiems šaukimo į kariuomenę sąrašams 2015 metais, tada buvau 10 klasėje. Galiu pasakyti, kad tai viena geriausių patirčių gyvenime. Pasirodžius pirmiems šaukimo sąrašams, jau tada žinojau, kad savo ateitį noriu sieti su saugumu, todėl tai buvo vienas iš pagrindinių motyvų pažinti savo šalies kariuomenės ,,virtuvę” iš vidaus. Žinoma, neužtenka 9 mėnesių visiškai pažinti kariuomenę, bet pagrindus tikrai gali įgauti.   Pamokų ir žinių, kurias gavau Lietuvos kariuomenėje, neperskaitysi knygose, neišgirsi paskaitose, nenusipirksi už jokius pinigus. Man garbė buvo nešioti Lietuvos kariuomenės aprangą.

Įspūdžių, kurie įsiminė, buvo nemažai. Pradedant pirmąja miške praleista para, brigados žvalgų atranka, baigiant tarptautinėmis dviejų savaičių pratybomis “Saber Strike” Pabradės poligone. Pratybos skirtos didinti pratybose dalyvaujančių šalių tarpusavio sąveiką vykdant plataus spektro karines operacijas. Čia be galo svarbus komandinis darbas, tik veikiant išvien gali pasiekti tako finišą. Sunkiausia priprasti prie režimo, drausmės, ankstyvo kėlimosi, būtinos kasdienės mankštos, valgymo nustatytu laiku (ne tada, kai ką nors skanaus aptinki šaldytuve) ir, žinoma, fizinio krūvio. Juk vargu, ar civiliniame gyvenime reikia bėgti su 40 kilogramų sveriančia kuprine ir pilna ekipuote, o vėliau dar bristi į klampią pelkę. Esu dėkingas Lietuvos kariuomenei, kad suteikė progrą tobulėti, o ir iki šiol smagu palaikyti ryšį su buvusiais kolegomis, vadais.

Kuo domiesi be studijų institute? Galbūt jau mąstai apie savo karjeros kelią?

Apie savo karjeros kelią galvojau jau ganėtinai anksti, todėl buvo lengviau suprasti, kokių įgūdžių ir žinių man reikia įgyti per universiteto metus. Tarptautinė politika ir saugumas – tai sritys, kurios visada mane žavėjo, todėl turėjau praktikas Lietuvos kariuomenės Gynybos štabe ir Jungtinių Tautų Tarptautinėje migracijos organizacijoje, kuriose tikslas buvo daugiau sužinoti apie jų specifiką, įgyti daugiau gebėjimų bei žinių. Sekantys mano žingsniai bus irgi kryptingi.

Laimėjai Lietuvos Respublikos Prezidentų vardinę stipendiją. Galbūt gali papasakoti šiek tiek daugiau apie stipendiją? Pasidalink, kas paskatino dalyvauti konkurse? 

Prezidentų stipendijos skiriamos vieneriems studijų metams už gerus akademinius pasiekimus ir aktyvią mokslinę ir visuomeninę veiklą. Kandidatai stipendijoms atrenkami atsižvelgiant į mokymosi rezultatus, studijų, mokslinės ir meninės veiklos įvertinimus, dalyvavimą konkursuose, ekspedicijose, mokslinės praktikos projektuose, paskelbtus mokslo darbus ir kt. Kandidatūras stipendijoms teikia aukštosios mokyklos, jas vertina Lietuvos mokslų akademijos ekspertai. Dalyvauti konkurse paskatino draugai, studijuojantis Vilniaus universitete, kurie praėjusiais metais laimėjo šią stipendiją.

Papasakok apie savo pomėgius ir laisvalaikį. 

Mokslo metais socialino gyvenimo buvo tikrai mažai, nes dirbi daug: mano kasdienybė susidėdavo iš praktikos, mokslų, darbo, prancūzų kalbos ir bandymo įpaišyti sportą ir visuomeninę veiklą. Dabar atėjus vasarai, galima atsikvėpti ir pagaliau laiką skirti savo pomėgiams, turėti daugiau laisvo laiko.  Kadangi taip susiklostė dėl koronaviruso likau Lietuvoje vasarą, čia mokausi žaisti lauko tenisą, plaukti su vandenlente, leidžiu laiką su draugais.

Galbūt įsibėgėjus vasarai, galėtum pasidalinti, kokie tavo vasaros planai? O taip pat, turėtum palinkėjimą sau, kursiokams ir instituto bendruomenei?

Nors vasarą planavau turėti stažuotę Belgijoje bei keliauti po Rytų Aziją, planai kardinaliai pasikeitė dėl koronaviruso. Dabar tikslas yra kiekvieną dieną užpildyti veiklomis, labiau pažinti Lietuvą, jos gamtą, išmokti žaisti lauko tenisą ir plaukti vandenliete, perskaityti daugiau knygų bei toliau dirbti. Žinoma, kuo daugiau praleisti laiko su draugais ir šeima.

Sau linkiu – sveikatos ir ramybės, kursiokams – didžiulio žinių troškimo, drąsos pažinti, domėtis bei atrasti savąjį kelią, Institutui linkiu toliau puoselėti bendruomeniškumo jausmą.