2022-06-26 11:51:23
2022-05-31 21:00:00

Vilniaus universitete vyksta pirmasis priėmimo į magistrantūros studijų programas etapas, kuris tęsis iki birželio 29 d. Pildykite prašymą čia

Visi VU TSPMI žmonės

Benas Šidlauskas

VU TSPMI politikos mokslų bakalauro programos ketvirtakursis, Turing Society bendraįkūrėjas

Benai, papasakok apie savo kelią į TSPMI. Kaip pasirinkai stoti būtent čia? Ar tam turėjo įtakos tavo visuomeninis įsitraukimas, toks kaip į Lietuvos Moksleivių Parlamentą (LMP) ar į Mokomąjį Europos Parlamentą (MEP)? Galbūt esi įsitraukęs ir į daugiau organizacijų?

Manau, kad didžiausią įtaką turėjo mano mokykla. Besimokydamas Panevėžyje buvau įsitraukęs į debatų veiklą ir atstovavau mokyklą kaip mokinių parlamento prezidentas. Dalyvaudamas nacionaliniuose debatų konkursuose susipažinau su kitais aktyviais moksleiviais, kurie supažindino su įvairiais projektais – LMP, MEP ir LIMUN, į kuriuos įsitraukiau: LMP buvau Panevėžio regiono pirmininkas, MEP’ą esu atstovavęs tarptautinėje sesijoje, buvau pirmininkas nacionalinėse sesijose. Per kelerius metus dalyvaujant, atstovaujant ir vykdant visuomenines veiklas nusprendžiau stoti į politikos mokslus.

Šiuo metu esu pilnai įsitraukęs į savo organizacijos veiklą ir šiek tiek laiko skiriu gimtojo miesto mokyklai kaip jos ALUMNI prezidentas.

Kartu su kolegomis įkūrei Turing Society. Papasakok plačiau, kas tai yra.

Taip. Turing Society yra Technologinė švietimo ekosistema. Ją galima išskirti į dvi dalis – Švietimo ir technologijų. Švietimo dalį apima moksleiviai nuo 7 iki 19 metų (arba kol pabaigia gimnaziją). Šiandien esame vieninteliai Baltijos šalyse, netgi ir Rytų Europos regione, užmezgę partnerystę su Harvardo CS50 programa. Tai reiškia, kad mokykloje pabaigę būrelį mokiniai gali gauti atestatą Harvardo CS50 ir „Turing Society“ vardu. Taip pat turime studentų organizacijas, kurios yra orientuotos į universitetus ir studentų ruošimą universitetuose „Turing Students“. Ir šią dalį, „Turing Students“, mes plėtojame Vilniuje, Roterdame, Amsterdame ir Meksike. Dirbame su įvairiais studentais, ruošiame jiems kursus, nemokamas paskaitas, seminarus, bendrai šviečiame apie technologijas. Tokiais būdais mes stengiamės kuo labiau žmones mokyti ir juos įtraukti.

Kita dalis yra technologijos. Ir visoje šitoje mūsų technologinėje švietimo ekosistemoje paskutinis žingsnis − geriausiems studentams suteikiamos praktikos, galimybės dirbti su mūsų įvairiais projektais „Turing Solutions“. Tai reiškia, kad turėdami moksleivius, kurie puikiai programuoja, mes patys juos pasamdome. Dirbame su tarptautiniais klientais, šiuo metu turime australus, suomius, amerikiečius ir kitus.

Kaip dera tavo įsitraukimas į politikos mokslų programą ir Turing society – atrodo, tai gan skirtingos sritys?

Taip, tai yra gan skirtingos sritys. Visgi, studijos TSPMI išmokė adaptyvios lyderystės, kritinio mąstymo ir derybų meno. Man tai buvo svarbiausios pamokos, kurias išmokau, taip pat galimybė susieti studijas su dabartine veikla. Tai leido giliau domėtis, kaip technologijos gali padėti politikos sričiai būti greičiau pasiekiamai, skaidresnei, inovatyvesnei ir labiau įtrauktų piliečius domėtis ja.

Kodėl Turing Society yra įkurta, be Lietuvos, ir Meksike bei Roterdame?

Vienas iš mano partnerių – Tomas Moška – mokėsi Erasmus Roterdamo universitete ir lygiagrečiai vykdė veiklą ten. O Meksika atsirado kiek kitaip. Viena mergina iš Meksikos atliko mainų programą Erasmus universitete. Besimokydama įsitraukė į Turing Students veiklas: mokėsi programavimo pagrindų, dalyvavo TuringX renginiuose. Jai labai patiko ši idėja ir nusprendė tai parvežti į Meksiką. Perdavėme “know-how” ir ji pradėjo vykdyti veiklą Meksikoje.

Kaip pavyksta derinti darbus bei mokslus? Ar matai save toliau einantį Turing Society plėtros keliu, ar ketini išbandyti kitas sritis? Ar stodamas į politikos mokslus matei save būtent šioje srityje?

Vis dar studijuoju. Tai pavyksta.

O jeigu rimtai, tai mano nuomone, kuo daugiau turi veiklų, tuo geriau išmoksti planuoti laiką bei greičiau pasisavini reikiamą tau išmokti medžiagą.

Kas mane žavi, kad Turing Society leidžia save išbandyti visur, ar tai būtų bendravimas su klientais, ar domėjimasis kaip suburti komandą, arba net – kaip užtikrinti, jog įmonė stabiliai augtų ir nebūtų rizikų, jog vieną dieną ji bankrutuos. Tad tvirtai matau save toliau einant Turing’o plėtros keliu.
Negalvojau, tačiau jau įstojus pradėjome kartu su partneriais kurti tai, ką turime dabar.

Ko palinkėtum į TSPMI šiemet įstojusiems pirmakursiams?

Palinkėčiau neužsisėdėti tik universiteto veiklų rėmuose. Domėtis daugiau negu kiti, ieškoti būdų kaip galite įgauti pranašumo ir jau pirmame kurse ieškoti, kaip iš dėstytojų ir universiteto aplinkos susirinkti ne tik teorines žinias, bet ir kaip jas panaudoti praktiškai.