2022-06-27 02:19:32
2022-05-31 21:00:00

Vilniaus universitete vyksta pirmasis priėmimo į magistrantūros studijų programas etapas, kuris tęsis iki birželio 29 d. Pildykite prašymą čia

Visi VU TSPMI žmonės

Augustė Dudutytė

VU TSPMI bakalauro programos studentė, VU TSPMI Alumni draugijos stipendininkė

Pirmiausia, Auguste, papasakok apie savo polinkį į politikos mokslus – kaip atsirado susidomėjimas politika ir šiais mokslais?

Nors ilgą laiką man politika atrodė neįdomus purvinas reikalas, ilgainiui manyje išsiugdė neabejingumas klausimams, kurie yra tiesiogiai susiję su politikos sritimi, pavyzdžiui, kokius sprendimus turime priimti ir žingsnius žengti, kad gyventume geriau. Taigi, natūraliai kitas žingsnis buvo save apsupti politikos mokslų žmonėmis ir disciplinomis. Taip ir įstojau į šias vėžes.

Dabar suprantu, kad mane labiausiai domina teoriniai mokslai: minties raida, ideologijos, filosofija, kritinės teorijos – viskas, kas padeda pasaulį pamatyti naujoje šviesoje, ir, jei pasiseka, jį šiek tiek labiau suprasti. Labiausiai mane jaudinantys kursai yra susiję su pažinimo džiaugsmais, nauju mąstymo kategorijų įvedimu, realybės kategorizavimu ir dekonstravimu, ir panašiai.

Noras matyti pasaulį kitoje šviesoje turbūt yra susijęs ir su tavo dideliu įsitraukimu į įvairias organizacijas? Papasakok apie veiklas, kuriose dalyvauji ar esi dalyvavusi.

Nuo mažens norėjau gelbėti pasaulį, nors tada net nežinojau nuo ko. Žinojau, kad reikia pradėti nuo savęs, nes taip sakė MTV reklama. Todėl viskas, ką darau, to link ir veda: mokslais bandau suprasti, koks pasaulis yra ir koks gali būti, veiklomis – patirti, kaip aš galiu prisidėti prie jo formavimo.

Mano „užklasinė“ veikla prasidėjo dar mokyklos suole ir lig šiol tęsiasi skirtingais mastais ir sritimis. Turbūt labiausiai didžiuojuosi savo 3 metų veikla tarptautinėje jaunimo organizacijoje World Merit. Čia esu atsakinga už tarptautinę 7 narių komandą, kurios tikslas yra pritraukti lėšų organizacijai ir taip užtikrinti jos pilnavertišką funkcionavimą. Taip pat mane stipriai formavo patirtis Lietuvos Mokinių Parlamente, kur 2 metus buvau kultūros komiteto pirmininkė; veikla VU SA TSPMI – čia buvau žmogiškųjų išteklių srities koordinatorė; Europos Jaunimo Parlamento tarptautinių sesijų organizavimas bei dalyvavimas jose. Taip pat prisijungimas prie kitų vienkartinių iniciatyvų ir projektų, pavyzdžiui, Darom2017 tvarkymosi taško koordinavimas, VU TSPMI atstovavimas Litexpo parodoje Studijos2017, dalyvavimas tarptautinėse programose Unleash ir Merit360, kurios sutelkia skirtingų sričių ekspertus tvarių projektų ir socialiai atsakingų verslo modelių kūrimui. Ne mažiau svarbus man yra bendruomenės puoselėjimas bei patriotiškos iniciatyvos Korporacijoje RePublica.

Šios veiklos yra mano gyvenimo variklis, jos leidžia perprasti savo limitus ir juos peržengti, patirti, kaip ilgainiui bauginančios situacijos tampa azarto ir džiugesio šaltiniu. Su kiekvienu įveiktu etapu jaučiuosi natūraliai pastūmėta apsidairyti, kas manęs laukia toliau. O jei nieko svarbaus ar vertingo nelaukia, tai imti ir susikurti tai pačiai.

Kaip ir kodėl prisijungei prie World Merit programos? Kas tai?

Prie World Merit prisijungiau beveik netyčiomis, norėjau sudalyvauti jų organizuojamoje Merit360 programoje, bet ilgainiui supratau, kad tikras pokytis vyksta ne pavienėmis iniciatyvomis, o nuosekliu ir kryptingu darbu, todėl nusprendžiau įsitraukti į organizaciją rimčiau. Prisijungiau prie Global Fundraising Team ir nuo 2017 metų pradžios esu šios komandos vadovė.
World Merit yra tarptautinė ne pelno siekianti jaunimo organizacija. Kaip organizacijos veikimo griaučius mes naudojame darnaus vystymosi tikslus (Sustainable Development Goals), paskelbtus Jungtinių Tautų Organizacijos. 17 tikslų iš skirtingų gyvenimo sferų leidžia mūsų nariams koncentruotis ties tomis sritimis, kurios jiems svarbiausios, ir ties tomis problemomis, kurios labiausiai aktualios būtent jų aplinkai ir bendruomenei.

Organizacijos pagrindas – vietiniai padaliniai, kuriuos jau esame įsteigę 126 šalyse. Visa World Merit struktūra yra orientuota į tai, kad padalinių veikla būtų stiprinama ir jie sėkmingai siektų apčiuopiamų rezultatų. Tam turime skatinamąją sistemą: nariai už iniciatyvas ir projektus, kurie puoselėja pasaulinį darnumą (global sustainability) yra apdovanojami įvairiomis galimybėmis, pavyzdžiui, praktikos ir darbo vietomis, prieiga prie realių ir virtualių asmeninio tobulėjimo bei mokymosi šaltinių, dalyvavimu prestižinėse tarptautinėse konferencijose, programose ir renginiuose, bei galimybe bendradarbiauti ir mokytis iš įvairių sričių ekspertų ir mentorių. Taip nariai yra „įgalinami“, aprūpinami patirtimi ir žiniomis, o tai leidžia dar sėkmingiau vykdyti iniciatyvas ir spręsti aktualias problemas. World Merit taip pat organizuoja globalias programas, kaip Merit360, projektus kaip Global Bake Sale ir kitas smulkesnės reikšmės iniciatyvas. World Merit ugdo ateities lyderius, keičia pasaulį ir narių gyvenimus bei yra atviras visiems susidomėjusiems.

Ar ši veikla World Merit tave paskatino dalyvauti mobilumo programoje Erasmus? O gal yra kita priežastis? Taip pat, kodėl pasirinkai Turkiją?

Kartu su įstojimu į TSPMI nusprendžiau, kad, jei tik pavyks, būtinai dalyvausiu Erasmus programoje, nes tai – dar viena galimybė pažinti pasaulį ir save jame. Čia vienas iš pagrindinių kriterijų buvo „kuo keisčiau, tuo geriau“. Su tuo susijęs ir Stambulo, Turkijos pasirinkimas. Norėjau patirti kultūrų ir civilizacijų sintezę, o buvęs Konstantinopolis su savo marga praeitimi (bei dabartimi) tam tobula vieta. Taip pat, kaip TSPMI studentė bei tarptautinės organizacijos narė, jutau pareigą pažinti lig šiol labai tolimą, bet išskirtinai reikšmingą Islamo pasaulį.