2022-06-26 11:46:23
2022-05-31 21:00:00

Vilniaus universitete vyksta pirmasis priėmimo į magistrantūros studijų programas etapas, kuris tęsis iki birželio 29 d. Pildykite prašymą čia

Studentų mokymosi patirties gerinimas tarpdisciplininėse studijose

Projekto vadovas
Vilius Mačkinis
Projekto trukmė
2015 birželis - 2016 spalis
Finansuotojas
Nordplus
Nordplus

Projekto aprašymas

Projektas yra Baltijos Jūros regiono studijų tinklo dalis. Šis tinklas skatina didinti bendradarbiavimą tarp septynių Šiaurės ir Baltijos šalių universitetų gerinant dėstymą, mokymąsi ir bendrų mokymo programų planavimą tarpdisciplininių studijų (Baltijos Jūros regioninio (BJR), Rusijos ir Rytų Europos bei ES ir Rusijos studijų) srityse.
Projektas siekia atliepti šiuolaikines aukštojo mokslo vystymosi aktualijas bei darbo rinkos poreikį. Projektu siekiama palengvinti ryšių tarp universitetų kūrimą, skatinant fakultetų ir studentų bendradarbiavimą. Universitetų atstovų mobilumas šiame projekte suteikia galimybę tarptautinių dirbtuvių metu dėstytojams plėtoti mokymo programų ir kursų turinį, o studentams susipažinti su skirtingais mokymo metodais ir prieigomis.
Projekto vykdymo laikotarpiu kiekvieną pusmetį numatyti susitikimai skirtingomis temomis, už kurias atsakingi atitinkami universitetų tinklo partneriai. Numatomos temos: „Saugumo iššūkiai BJR karo Ukrainoje kontekste“(2015 ruduo, Tartu), „Išmoktos pamokos: Latvijos pirmininkavimo ES tarybai patirtis ir BJR prioritetų atstovavimas ES taryboje“ (2016 pavasaris, Ryga), „Diplomatija ir kultūra“ (2016 ruduo, Vilnius).
Projekto tikslai:
- Dalintis patirtimi taikant probleminio mokymosi metodologiją tarpdisciplininių studijų srityje.
- Prisidėti prie Baltijos Jūros regiono studijų vieningumo per mobilumo ir vystymosi projektus.
- Pagerinti studentų praktinius įgūdžius ir sustiprinti ryšius su darbo rinka į tinklo veiklas įtraukiant privatų ir viešą sektorių.

Dalyvaujančios institucijos

VU TSPMI, Helsinkio universitetas, Alborgo universitetas, Rygos aukštoji teisės mokykla, Latvijos universitetas, Šiaurės Lietuvos kolegija, Upsalos universitetas