Uždaryti
2021-05-17 18:11:37
2021-05-03 00:00:00

Jau skelbiami rudens semestro tvarkaraščiai. Norėdami juos pamatyti, VU tvarakaraščių puslapyje pasirinkite 2021/2022 rudens semestrą. Tvarkaraščius rasite čia.

2021-05-17 18:11:37
2021-01-15 00:00:00

VU TSPMI tarybos sprendimu visas studijų procesas 2020-2021 mokslo metų pavasario semestrą vyks virtualiai. Semestro tvakaraščius galite rasti čia!

Pasirodė Lietuvos metinės strateginės apžvalgos XV tomas

Pasirodė Lietuvos metinės strateginės apžvalgos XV tomas, kuriame straipsnius publikavo ir VU TSPMI dėstytojai bei tyrėjai doc. dr. Konstantinas Andrijauskas ir Romas Švedas.

Lietuvos metinė strateginė apžvalga / Lithuanian Annual Strategic Review – tai kartą per metus lietuvių ir anglų kalbomis leidžiamas periodinis recenzuojamas mokslinis leidinys, kuris skirtas:

  • kompleksiškam esmingų ir svarbiausių Lietuvos nacionaliniam saugumui pokyčių vykstančių tarptautiniame-sisteminiame, regioniniame ir nacionaliniame lygmenyse tyrinėjimui,
  • maksimaliam Lietuvos nacionalinio saugumo problematikos specifikos išryškinimui ir išsamiam jos pristatymui platesnei besidominčiųjų ir suinteresuotųjų auditorijai šalyje ir už jos ribų.
  • Lietuvos karo akademijos, kaip universitetinių studijų institucijos Lietuvoje ir užsienyje, reprezentavimui.

Bendrame Lietuvos karo akademijos ir Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto leidinyje „Lietuvos metinė strateginė apžvalga“ nagrinėjami Lietuvai svarbūs saugumo klausimai globaliame, regioniniame ir vidaus lygmenyse. Kasmet išleidžiamoje knygoje siekiama atskleisti Lietuvos nacionalinio saugumo problematiką.