2022-05-24 18:51:58
2022-03-21 22:00:00

Prenumeruok VU TSPMI naujienlaiškį būsimiems(-oms) studentams(-ėms) – čia!

2022-05-24 18:51:58
2022-05-18 21:00:00

Paskelbtas VU TSPMI magistro ir politikos mokslų bakalauro baigiamųjų darbų gynimo tvarkaraštis.  Jį galite rasti čia.

2022-05-24 18:51:58
2022-05-16 21:00:00

Paskelbti pavasario semestro egzaminų tvarkaraščiai. Juos rasite čia.

Margarita Šešelgytė: pokyčių TSPMI tikslas – lankstesnės ir individualesnės studijos

Margarita Šešelgytė: pokyčių TSPMI tikslas – lankstesnės ir individualesnės studijos

Nuo rudens magistro ir bakalauro studijos VU TSPMI lauks atsinaujinusios – lankstesnės ir labiau pritaikomos studentų individualiems poreikiams bei interesams. Įstoję į bakalauro programą, studentai galės rinktis vieną iš trijų specializacijų, o magistro programose pagal individualius poreikius bus galima didesnę dalį kreditų susirinkti iš pasirenkamųjų dalykų, dėstomų TSPMI. Apie tai kalbamės su VU TSPMI direktoriaus pavaduotoja studijoms dr. Margarita Šešelgyte.

– Kas paskatino magistro programų pokyčius Institute? Ko gali tikėtis būsimi magistrantai?

Institutas yra jaunas tiek darbuotojų amžiaus vidurkiu, tiek VU kontekste ar lyginant su kitomis Lietuvos aukštosiomis mokyklomis. Mes esame ambicingi, energingi, smalsūs, lankstūs ir todėl nuolat keičiamės, stengiamės ir siekiame daugiau. Mano manymu, tai yra didelis privalumas, suteikiantis galimybę būti pažangiausiems.

Instituto studijų programų pokyčius iš dalies sąlygoja pati politikos mokslų kaita. Keičiasi problematika ir metodika. komunikacinių kanalų ir interneto plėtotė, kartų kaita, visuomenės pokyčiai, technologijų vystymasis formuluoja naujus studentų bei darbdavių poreikius ir lūkesčius. Šiandieniniai studentai nori patys priimti sprendimus, kokias žinias jie nori gilinti, kokias kompetencijas formuoti. Stengiamės reaguoti į tai ir koreguoti mūsų studijų programas.

Šiais metais reformavome ir magistro, ir bakalauro studijų programas. Pokyčių tikslas – studijų lankstumo ir individualizacijos didinimas. Studijos ir toliau suteiks gerus politikos mokslų pagrindus, tačiau studentai taip pat galės rinktis specializaciją pagal savo įsivaizdavimą, kokioje srityje ar srityse jie nori gilinti savo komeptencijas. Magistro programose nuo rudens pagal individualius poreikius didesnę dalį kreditų bus galima susirinkti iš pasirenkamųjų dalykų, dėstomų TSPMI. Pastarųjų magistrams siūloma daugiau nei dvidešimt – nuo regionų iki saugumo studijų, nuo medijų analizės iki viešosios politikos dalykų. Šie pokyčiai skatina požiūrio, išeinančio iš tradicinių disciplinų ribų, formavimąsi. Taip pat suteiks galimybę susitikti ir užmegzti ryšius su kitų programų studentais – tinklaveika yra ne mažiau svarbi tolesnei karjerai.

– Kokia baklauro studijų reforma laukia studentų nuo rudens?

Bakalauro studijos taip pat bus lankstesnės ir labiau individualizuotos. Po pirmųjų dviejų metų, per kuriuos suteikiame politikos mokslų žinių bazę, atsiras trys pagrindinės kryptys: Globalios politikos, susidomėjusiems tuo, kaip kuriama ir įgyvendinama užsienio politika bei kaip sprendžiamos tarptautinės problemos, Politikos ir visuomenės tiems, kurie nori suprasti, kaip veikia modernios valstybės, kaip sąveikauja skirtingi veikėjai, kokį vaidmenį politikoje vaidina medijos ir komunikacija, bei Politikos ir ekonomikos, kuris skirtas besidomintiems ekonominėmis ir socialinėmis reformomis bei norintiems suprasti, kaip valdomi valstybės finansai. Šiose kryptyse studentai galės rinktis iš didesnio skaičiaus pasirenkamų dalykų ir taip formuoti savo individualų studijų tinklelį. Bakalaurai turės galimybę specializuotis savo pasirinktoje srityje, mokysis mažesnėse grupėse ir daug betarpiškiau bendraus su dėstytojais, geriausiais šios krypties profesionalais.

Dar viena naujovė – sekdami geriausių pasaulio universitetų praktika, suteiksime galimybę bakalauro studentams individualiai konsultuotis su akademiniu konsultantu dėl savo studijų tinklelio formavimo. Ieškome būdų atskleisti geriausias besimokančiųjų savybes akademinėje veikloje ir šalia jos: studentai Institute gali įgyti patirties dalyvaudami projektuose ar studentų organizacijose, kurių yra net trys. Studentams suteikiamos praktikos galimybės – turime platų institucijų su kuriomis bendradarbiaujame Lietuvoje ir už jos ribų tinklą, veikia mentorystės sistema. Norintys tarptautinės studijų patirties gali rinktis beveik iš 50 geriausių Europos ir kitų pasaulio valstybių universitetų ir praleisti iki dviejų semestrų juose pagal įvairius mainų projektus. Galiausiai, bendravimas su jaunu, lanksčiu dėstytojų kolektyvu ir administracija, taip pat padeda studentams atsiskleisti.

– Ar šie pokyčiai reiškia, kad studijos TSPMI krypsta link labiau specializuotų nei generalizuotų?

Studijų pagrindai TSPMI išlieka generalistiniai. Įvertinę pasaulinę patirtį, alumnų ir darbdavių atsiliepimus manome, kad jie yra svarbiausi besikeičiančioje ateities darbo rinkoje. Tačiau dabar studentai, formuodami savo studijų tinklelį, galės patys nupsręsti: gilintis į tam tikrą sritį arba dar labiau plėsti akiratį, renkantis iš didesnės įvairovės dėstomų kursų ir taip laikytis generalistinio studijų profilio. Pagal šią logiką bandom keisti ir konkrečius kursus: siekiam, kad pasirinktuose dalykuose studentai galėtų dirbti su savo pasirinkta tema, ir, jei jie turi tokį interesą, išlaikyti jį nuosekliai per visus kursus. Mokymosi metodai taip pat tik įvairėja: nuo projektinio darbo, probleminio mokymosi, atvejo studijų, simuliacijų, karo žaidimų (angl. wargaming) iki filmų analizės.

VU TSPMI Alumni draugijos atlikta apklausa rodo, kad alumnai pasidalina beveik per pusę – vieni rekomenduoja likti prie generalistinių studijų, kiti siūlo jas specializuoti. Ar vykdydami šiuos pokyčius atsižvelgėte į studentų nuomonę?

Mūsų studentai yra aktyvūs ir tikrai girdime jų nuomonę bei pasiūlymus studijų komitetuose, taip pat išsakytus tiesiogiai dėstytojams ar administracijai. TSPMI bendruomenė yra nedidelė ir glaudi, tad komunikacija yra nesudėtinga. Mes, administracijoje, stengiamės, kad bendruomenės siūlymai taptų reformų dalimi. Studentai nuolat pabrėžia, kad jie nori daugiau galimybių jų individualiems interesams reikštis. Taigi, ši reforma iš esmės atliepia studentų poreikius. Tačiau nuo esmės nepabėgsi – politikos mokslai savo prigimtimi išlieka labiau generalistinio pobūdžio ir tai yra jų privalumas.

Alumnų apklausoje taip pat klausta, kaip jie savo darbe pritaiko TSPMI įgytas žinias ir įgūdžius. Atsakymai rodo tendenciją, kad įgūdžiai yra labiau pritaikomi nei konkrečias žinias. Pastorosios labiau praverčia dirbantiems valstybiniame sektoriuje.

Išties, nuosekliai siekiame studentams suteikti ne tik žinias, bet ir gyvenime, darbe reikalingas bendrąsias kompetencijas. Dažnai žmonės nesusimąsto apie įgūdžius, kuriuos jau turi ir taiko savo darbe. Pavyzdžiui, mokydamasis politikos analizės, studentas išmoksta analizuoti apskritai. Malonu girdėti iš darbdavių komplimentus mūsų alumnams – kad jie yra iniciatyvūs, aktyvūs, turi puikius rašymo, kalbėjimo ir analizės įgūdžius.Neretai jie įsidarbina ir sėkmingai kopia karjeros, atrodytų, kitokioje nei tikėtumeisi darbovietėje – bankuose, IT sektoriuje. Norint mūsų studentams įsitvirtinti konkrečioje srityje, belieka bendrą kompetencijų ir žinių pagažą papildyti siauromis, specifinėmis. Svarbiausia, ko jie išmoksta TSPMI – tai toliau mokytis ir kritiškai mąstyti. Siekiame, kad, išėję iš TSPMI, mūsų studentai galėtų dirbti bet kur. Ypač bakalauro programoje daug dėmesio skiriame minčių dėstymui žodžiu ir raštu, argumentacijai, projektų valdymo kompetencijoms. Siūlome visiškai naujus net pasauliniu mastu progresyvius kursus, metodus. Pavyzdžiui, šiais metais perėmę patirtį iš Kanzaso lyderystės centro mūsų dėstytojai (kartu su partneriais) pasiūlė naują Adaptyviosios lyderystės kursą, kuris lavina studentų kompetencijas mobilizuoti žmones ir daryti pokyčius. Tokios kompetencijos, įgūdžiai yra pritaikomi labai įvairiose srityse. Nedaug yra tokių studijų programų, kurios suteiktų tiek daug bendrųjų įgūdžių.