Uždaryti
2021-06-23 08:38:57
2021-06-22 00:00:00

Pranešame, kad stojimas į Tarptautinių santykių ir diplomatijos magistro studijų programą baigėsi. Į kitas magistro programas prašymus galite teikti iki birželio 30 d.

Tarptautiniai santykiai ir diplomatija

Pirmieji metai
1 semestras
Tarptautinių santykių teorijos
7.5 ECTS

Kurso tikslas - suteikti studentams žinių apie pagrindines tarptautinių santykių teorijas, supažindinti su akademinėmis diskusijomis ir keliamais klausimais šioje srityje, o taip pat gilinti jų žinias tarptautinių santykių metoduose bei principuose.

Didžiųjų valstybių užsienio politika
7.5 ECTS

Kursas tikslas - suteikti studentams įrankius ir gebėjimus interpretuoti bei analizuoti XX-XXI a. valstybių užsienio politiką siekiant kad jie kritiškai įvertintų šių valstybių interesus, tikslus ir naudojamas priemones.

Diplomatijos istorija ir teorija
5 ECTS

Kurso tikslas - suteikti studentams žinių ir gebėjimų, reikalingų analizuoti ir tirti diplomatiją, jos formas ir praktikas bei istorinį vystymąsi. Taip pat siekiama suteikti žinių apie teorinius modelius, aiškinančius diplomatijos funkcijas.

Tarptautinės teisės problemos
5 ECTS

Kurso tikslas – gilinti studentų žinias apie tarptautinės teisės prigimtį, poveikio mechanizmus, probleminius akcentus ir nuolat besikeičiančias kryptis tarptautinės teisės reglamentavime.

Pasirenkamasis dalykas
5 ECTS

Studentai gali rinktis pasirenkamuosius dalykus iš bendrojo pasirenkamųjų dalykų sąrašo.

2 semestras
Saugumo studijos
5 ECTS

Kurso tikslas – suteikti studentams žinių apie pagrindines saugumo studijų teorijas, o taip pat suteikti gebėjimų lyginti ir analizuoti įvairias saugumo strategijas ir procesus, susijusius su nacionaliniu ir tarptautiniu saugumu. Taip pat kurse siekiama pagerinti studentų metodologinius gebėjimus ir analitinį mąstymą.

Lietuvos nacionalinis saugumas ir užsienio politika
7.5 ECTS

Šio kurso tikslas yra suteikti studentams žinių apie pagrindinius iššūkius ir pavojus, susijusius su Lietuvos nacionaliniu saugumu. Kursas taip pat siekia gerinti gebėjimus kritiškai analizuoti ir įvertinti Lietuvos užsienio politiką.

Užsienio politikos analizė
7.5 ECTS

Kurso tikslas – suteikti studentams teorinių ir metodologinių įrankių, reikalingų analizuoti įvairius užsienio politikos fenomenus, o taip pat gebėjimų, reikalingų atliekant tyrimus užsienio politikos srityje bei aiškinant dabarties politinius įvykius.

Pasirenkamasis dalykas
5 ECTS

Studentai gali rinktis pasirenkamuosius dalykus iš bendrojo pasirenkamųjų dalykų sąrašo.

Koliokviumas
5 ECTS

Šio kurso tikslas yra užtikrinti tikslingą akademinį tyrimą ruošiantis magistrantūros darbo rašymui, o taip pat suteikti studentams konsultacijas tiek metodologiniais klausimais, tiek vystant idėjas magistriniam darbui.

Antrieji metai
3 semestras
Strateginės studijos
7.5 ECTS

Šio kurso tikslas – suteikti studentams žinių, susijusių su saugumo strategijų teorijomis, naujomis strategijos idėjomis ir jų įtaka globaliai politikai.

Diplomatijos organizacija
7.5 ECTS

Šio kurso tikslas yra supažindinti studentus su praktinėmis ir teorinėmis žiniomis apie diplomatinius procesus ir tendencijas. Studentai analizuos ir įvertins nacionalinės diplomatijos struktūras ir tikslus, o taip pat įgaus žinių apie diplomatinius protokolus ir derybinius procesus.

Koliokviumas
5 ECTS

Šio kurso tikslas yra užtikrinti tikslingą akademinį tyrimą ruošiantis magistrantūros darbo rašymui, o taip pat suteikti studentams konsultacijas tiek metodologiniais klausimais, tiek vystant idėjas magistriniam darbui.

Pasirenkamasis dalykas
5 ECTS

Studentai gali rinktis pasirenkamuosius dalykus iš bendrojo pasirenkamųjų dalykų sąrašo.

Pasirenkamasis dalykas
5 ECTS

Studentai gali rinktis pasirenkamuosius dalykus iš bendrojo pasirenkamųjų dalykų sąrašo.

4 semestras
Magistrinis darbas
20 ECTS

Ketvirtasis studijų semestras leidžia studentui susikoncentruoti į magistrinio darbo rašymą.

Koliokviumas
5 ECTS

Šio kurso tikslas yra užtikrinti tikslingą akademinį tyrimą ruošiantis magistrantūros darbo rašymui, o taip pat suteikti studentams konsultacijas tiek metodologiniais klausimais, tiek vystant idėjas magistriniam darbui.

Pasirenkamasis dalykas
5 ECTS

Studentai gali rinktis pasirenkamuosius dalykus iš bendrojo pasirenkamųjų dalykų sąrašo.