Uždaryti
Dėstytojai Tyrėjai

Dr. Algimantas Jankauskas

Docentas
Specializacijos
Lyginamoji politika ir politinė sociologija
Politinė teorija
Papildoma informacija
algimantas.jankauskas@tspmi.vu.lt

Institute dirbti pradėjo 1993-aisiais metais, įgytas Doc. Dr. laipsnis.

Nuo 1999 m. iki 2009 metų ėjo direktoriaus pavaduotojo mokslui pareigas.

Lietuvos politologų asociacijos tarybos narys, žurnalų “Politologija”, “Lithuanian Foreign Policy Review” ir Lietuvos metinė strateginė apžvalga“ redkolegijos narys.

Dėstomi kursai

Privalomoji praktika

Lietuvos politinės minties istorija

Magistrinis koliokviumas

Demokratijos teorijos

Politinių režimų kaita

Lietuvos politikos tyrimai

Moksliniai interesai

Demokratizacijos procesai posovietinėje erdvėje

Dėstytojai Tyrėjai