Uždaryti
2021-09-25 18:53:20
2021-09-09 00:00:00

Naujuosius mokslo metus pasitinkame su atnaujintais rašto darbų metodiniais nurodymais. Juos galite rasti čia!

Dėstytojai Tyrėjai

Dr. Algimantas Jankauskas

Docentas
Specializacijos
Politinė teorija
Papildoma informacija
algimantas.jankauskas@tspmi.vu.lt

VU TSPMI dirba nuo 1993 m.

1994 m. apgynė socialinių mokslų daktaro disertaciją „Organiškosios valstybės koncepcija Lietuvoje ir išeivijoje“ (vadovas prof. Bronius Genzelis).

Nuo 1996 m. iki dabar eina docento pareigas. Dėstomi kursai: Lietuvos politinės minties istorija, Demokratijos teorijos, Politinių režimų kaita.

Nuo 1996 iki 2009 m. ėjo direktoriaus pavaduotojo mokslui pareigas.

VU Senato narys (2006-2010 ir 2014-2018).

Žurnalų „Politologija“, „Lietuvos metinė strateginė apžvalga“, „Nepriklausomybės sąsiuviniai“ redkolegijų narys.

Lietuvos politologų asociacijos narys, LPA prezidentas (2001-2003).

2019 m. kandidatavo rinkimuose į VU TSPMI direktoriaus pareigas.

Stažuotės Oslo (1991), Briuselio laisvajame (1994), Hulo universitetuose (1995), Londono ekonomikos ir politikos mokslų mokykloje (1996).

Dėstomi kursai

Privalomoji praktika

Lietuvos politinės minties istorija

Magistrinis koliokviumas

Demokratijos teorijos

Politinių režimų kaita

Lietuvos politikos tyrimai

Moksliniai interesai

Pokomunistinių režimų kaita

Idėjų istorija

Lietuvos politinės minties istorija

Publikacijos

A.Jankauskas. Antanas Smetona‘s Lithuanian sense of Freedom, or What do we know about interwar authotitarianism? Lituanus, 2018 vol 64:3, p. 39- 53.

A.Jankauskas. Lietuvos valstybės ideologijos gairės, Nepriklausomybės sąsiuviniai, 2016, 2(16), p. 69-74.

K.Girnius, A.Jankauskas, L.Peluritis. Pilnutinė demokratija: kūrėjai, pamatinės idėjos, vertinimai, in Lietuva, kurios nebuvo. Pilnutinės demokratijos svarstymai ir vertinimai. Vilnius: VU leidykla, 2016, p.11-34.

A.Jankauskas. Pilnutinė demokratija: Lietuvos valstybės vizija išeivijoje, Lietuvos filosofijos istorija. Paminklai ir tyrinėjimai, XI knyga, „Filosofija išeivijoje“, Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2015, p. 117-138.

A.Jankauskas. Apie pilnutinę demokratiją, Nepriklausomybės sąsiuviniai, 2014, 4(10), p. 45-54.

A.Jankauskas, A.Jokubaitis. Tarp individualizmo ir kolektyvizmo: politiškumo paieškos tarpukario Lietuvoje, in Lietuvos politinės minties antologija, I tomas, Lietuvos politinė mintis 1918-1940. Vilnius: VU leidykla, 2012, p. 13-26.

A.Jankauskas. Filosofai – Sąjūdžio ideologai, in Sąjūdžio ištakų beieškant. Nepaklusniųjų tinkaveikos galia. Vilnius: Baltos lankos, 2011, p. 163-184.

A.Ramonaitė, J.Kavaliauskaitė, A.Jankauskas, J.Dementavičius. Nepažinta Sąjūdžio pramotė: savaimi visuomenė Sąjūdžio gimimo istorijoje, in Sąjūdžio ištakų beieškant. Nepaklusniųjų tinkaveikos galia. Vilnius: Baltos lankos, 2011, p. 271-317.

Dėstytojai Tyrėjai