Close

Dr. Algimantas Jankauskas

Associate professor
Research areas
Political Theory

Has been working at VU IIRPS since 1993.

In 1994 defended his doctoral dissertation “The Concept of Organic State in Lithuania and Abroad” (supervisor Prof. Bronius Genzelis).

Since 1996 until now holds the position of Associate Professor. Taught courses: History of Lithuanian Political Thought, Theories of Democracy, Change of Political Regimes.

From 1996 to 2009 served as Deputy Director of Science.

Member of the VU Senate (2006-2010 and 2014-2018).

Member of editorial boards of Political Science, Annual Strategic Review of Lithuania, Independence Notebooks.

Member of the Lithuanian Political Science Association, President of the LPA (2001-2003).

2019 candidate for the position of Director of the IIRPS of VU.

Internships at Oslo (1991), Brussels Free (1994), Hull Universities (1995), London School of Economics and Political Science (1996).

Courses taught

Compulsory Practice

History of Lithuanian Political Thought

Master's Colloquium

Democratic theories

Change of political regimes

Lithuanian policy research

Research interests

Change in post-communist regimes

History of ideas

History of Lithuanian Political Thought

Publications

A.Jankauskas. Antanas Smetona‘s Lithuanian sense of Freedom, or What do we know about interwar authotitarianism? Lituanus, 2018 vol 64:3, p. 39- 53.

A.Jankauskas. Lietuvos valstybės ideologijos gairės, Nepriklausomybės sąsiuviniai, 2016, 2(16), p. 69-74.

K.Girnius, A.Jankauskas, L.Peluritis. Pilnutinė demokratija: kūrėjai, pamatinės idėjos, vertinimai, in Lietuva, kurios nebuvo. Pilnutinės demokratijos svarstymai ir vertinimai. Vilnius: VU leidykla, 2016, p.11-34.

A.Jankauskas. Pilnutinė demokratija: Lietuvos valstybės vizija išeivijoje, Lietuvos filosofijos istorija. Paminklai ir tyrinėjimai, XI knyga, „Filosofija išeivijoje“, Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2015, p. 117-138.

A.Jankauskas. Apie pilnutinę demokratiją, Nepriklausomybės sąsiuviniai, 2014, 4(10), p. 45-54.

A.Jankauskas, A.Jokubaitis. Tarp individualizmo ir kolektyvizmo: politiškumo paieškos tarpukario Lietuvoje, in Lietuvos politinės minties antologija, I tomas, Lietuvos politinė mintis 1918-1940. Vilnius: VU leidykla, 2012, p. 13-26.

A.Jankauskas. Filosofai – Sąjūdžio ideologai, in Sąjūdžio ištakų beieškant. Nepaklusniųjų tinkaveikos galia. Vilnius: Baltos lankos, 2011, p. 163-184.

A.Ramonaitė, J.Kavaliauskaitė, A.Jankauskas, J.Dementavičius. Nepažinta Sąjūdžio pramotė: savaimi visuomenė Sąjūdžio gimimo istorijoje, in Sąjūdžio ištakų beieškant. Nepaklusniųjų tinkaveikos galia. Vilnius: Baltos lankos, 2011, p. 271-317.