lect-img

Dr. Algimantas Jankauskas

Associate professor
Research areas
Political Theory

Algimantas Jankauskas works at VU TSPMI since 1993.

In 1994, Algimantas Jankauskas defended his doctoral thesis “Organiškosios valstybės koncepcija Lietuvoje ir išeivijoje” [The Concept of Organic State in Lithuania and in Exile] (supervisor prof. Bronius Genzelis).

From 1996 to present Algimantas Jankauskas is an associate professor. The courses he teaches are: History of Lithuanian Political Thought, Theories of Democracy, Change of Political Regimes.

From 1996 to 2009 Algimantas Jankauskas was a Deputy director for science and research.

Member of Vilnius University Senate (2006-2010; 2014-2018).

Member of editorial boards of “Politologija”, “Lithuanian Annual Srategic Review”, “Nepriklausomybės sąsiuviniai”.

Member of Lithuanian Political Science Association, President (2001-2003).

In 2019, Algimantas Jankauskas was a candidate to become the Director of VU TSPMI.

Fellowships at Univeristy of Oslo (1991), Universite Libre de Bruxelles (1994), University of Hull (1995), London School of Economics and Political Science (1996).

Projects

Preparing and publishing selected papers of Romualdas Ozolas (member of editorial board, editor).

Selected conference papers

Sociologinė demokratija – dar vienas demokratijos su būdvardžiais variantas?” National conference “Lithuania After the 2020 Seimas Elections”, March 26, 2021.

Courses taught

History of Lithuanian Political Thought

Theories of Democracy

Change of Political Regimes

Research interests

Change of Postcommunist Regimes

History of Ideas

History of Lithuanian Political Thought

Publications

A.Jankauskas. Will the World Return Home? Tracing Romualdas Ozolas’ Political Thougt // Lituanus, vol. 66:1, Spring 2020, p. 5-17.

A.Jankauskas. Romualdo Ozolo valstybės idėja // Nepriklausomybės sąsiuviniai, 2019, 4(30), p. 56-59.

A.Jankauskas. Antanas Smetona‘s Lithuanian sense of Freedom, or What do we know about interwar authotitarianism? Lituanus, 2018 vol 64:3, p. 39- 53.

A.Jankauskas. Lietuvos valstybės ideologijos gairės, Nepriklausomybės sąsiuviniai, 2016, 2(16), p. 69-74.

K.Girnius, A.Jankauskas, L.Peluritis. Pilnutinė demokratija: kūrėjai, pamatinės idėjos, vertinimai, in Lietuva, kurios nebuvo. Pilnutinės demokratijos svarstymai ir vertinimai. Vilnius: VU leidykla, 2016, p.11-34.

A.Jankauskas. Pilnutinė demokratija: Lietuvos valstybės vizija išeivijoje, Lietuvos filosofijos istorija. Paminklai ir tyrinėjimai, XI knyga, „Filosofija išeivijoje“, Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2015, p. 117-138.

A.Jankauskas. Apie pilnutinę demokratiją, Nepriklausomybės sąsiuviniai, 2014, 4(10), p. 45-54.

A.Jankauskas, A.Jokubaitis. Tarp individualizmo ir kolektyvizmo: politiškumo paieškos tarpukario Lietuvoje, in Lietuvos politinės minties antologija, I tomas, Lietuvos politinė mintis 1918-1940. Vilnius: VU leidykla, 2012, p. 13-26.

A.Jankauskas. Filosofai – Sąjūdžio ideologai, in Sąjūdžio ištakų beieškant. Nepaklusniųjų tinkaveikos galia. Vilnius: Baltos lankos, 2011, p. 163-184.

A.Ramonaitė, J.Kavaliauskaitė, A.Jankauskas, J.Dementavičius. Nepažinta Sąjūdžio pramotė: savaimi visuomenė Sąjūdžio gimimo istorijoje, in Sąjūdžio ištakų beieškant. Nepaklusniųjų tinkaveikos galia. Vilnius: Baltos lankos, 2011, p. 271-317.