Uždaryti

Vilniaus universitete – nauji Senato rinkimai

Informuojame, kad

kandidatų dalyvauti šiuose rinkimuose kėlimas vyksta nuo kovo 20 d. iki balandžio 9 d., 15:00 val.

Senato rinkimai padaliniuose planuojami gegužės 14 d. 9:00 val. – gegužės 16 d. 15:00 val.

Centrinė rinkimų komisija informuoja, jog prasideda nauji rinkimai į Vilniaus universiteto senatą.

Vadovaujantis Vilniaus universiteto senato narių rinkimų tvarkos aprašu (Vilniaus universiteto senato 2018 m. vasario 20 d. nutarimo Nr. S-2018-2-2 redakcija), naujos kadencijos Vilniaus universiteto senatą (toliau – Senatas) sudarys 41 narys. Visi naujojo Senato nariai bus išrinkti kamieniniuose akademiniuose padaliniuose pagal šiuose kamieniniuose akademiniuose padaliniuose iškeltų kandidatų sąrašus:

Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų sričių atstovai renkami šiuose kamieniniuose akademiniuose padaliniuose (atstovavimo norma – po 2 atstovus iš kiekvieno kamieninio akademinio padalinio):

 • Ekonomikos ir verslo administravimo fakultetas;
 • Filologijos fakultetas;
 • Filosofijos fakultetas;
 • Istorijos fakultetas;
 • Kauno fakultetas;
 • Komunikacijos fakultetas;
 • Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas;
 • Teisės fakultetas.

Biomedicinos, fizinių ir technologijos mokslų sričių atstovai renkami šiuose kamieniniuose akademiniuose padaliniuose (atstovavimo norma – po 3 atstovus iš kiekvieno kamieninio akademinio padalinio, išskyrus Gyvybės mokslų centrą, iš kurio renkami 4 atstovai):

 • Chemijos ir geomokslų fakultetas;
 • Fizikos fakultetas;
 • Gyvybės mokslų centras;
 • Matematikos ir informatikos fakultetas;
 • Medicinos fakultetas.

Rinkimai vyks vadovaujantis Vilniaus universiteto statutu bei Senato patvirtintu Senato narių rinkimų tvarkos aprašu. Rinkimus kamieniniuose padaliniuose vykdys padalinių rinkimų komisijos.

VU TSPMI rinkimų komisiją sudaro:

 • Inga Vinogradnaitė – pirmininkė
 • Indrė Jovaišytė
 • Mintarė Varanavičiūtė (studentų atstovė)

Senato rinkimai padaliniuose planuojami gegužės 14 d. 9:00 val. – gegužės 16 d. 15:00 val.. Balsuojama bus VU TSPMI (Vokiečių g. 10), 207 kab.

Su kandidatų sąrašu galite susipažinti čia.

Taip pat gegužės 4 d., 13:15 val., VU TSPMI, 402 aud. vyks instituto kandidatų į VU Senatą debatai. Dalyvauja doc. dr. Nerija Putinaitė, doc. dr. Deividas Šlekys ir prof. Ainė Ramonaitė. Debatus moderuos studentų atstovas Senate Dominykas Kaminskas.

Informacija apie rinkimus bus skelbiama Vilniaus universiteto interneto svetainės „Senato naujienų“ skiltyje bei kamieninių akademinių padalinių interneto svetainėse.